Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: listopad 2018r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1.

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Art. 2.

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Art. 3.

Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.

Art. 4.

§ 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

§ 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą, której górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie.

§ 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności.

§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa.

Art. 5.

Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 6.

§ 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

Art. 7.

§ 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.

§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Art. 8.

Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Art. 9.

§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.

Art. 10.

§ 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Art. 11.

§ 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.

§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Art. 12.

Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

Gość
2012-07-10 15:01:49
Odpowiedzi: 1
Jeżeli ktoś dostał do odśiatki a wyjechał za granice to po jakim czasie morze wrucić do kraju
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-11-17 21:23:38
Ja polecam wrócić do słownika :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-07-12 22:41:10
Odpowiedzi: 0
Czy księgowa w firmie, której właścicielem jest osoba fizyczna odpowiada za pomyłkowo usuniętą fakturę z ksiąg oraz ewidencji
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-07-23 10:34:52
Odpowiedzi: 0
co to za artykuł 30444?
Dodaj odpowiedź
martyna
2012-08-12 23:06:16
Odpowiedzi: 3
JAKI WYROK GROZI ZA WLAMANIE Z KRADZIEZA W POLSCE A JAKI W NIEMCZECH?????????? PROSZE O ODP.
Odpowiedzi (3):
Urlich
2012-08-13 22:13:53
Wypierdalaj na zmywak a nie auta w Niemczech kraść.
Urlich
2012-08-13 22:14:27
Wypad na zmywak a nie auta w Niemczech kraść.
Urlich
2012-08-13 22:14:59
Idź na zmywak a nie auta w Niemczech kraść.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-10-23 12:38:09
Odpowiedzi: 1
Witam,czy zastraszanie że zostanę pobity przez inną osobę lub ludzi przez nią wynajętych tak że mogę nie przeżyć jest karalne? Co należy zrobić?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-08-23 21:06:08
oczywiście, że tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-03-14 18:46:17
Odpowiedzi: 1
tesc kradnie w sklepie w ktorym pracuje moja zona czy my znaczy ja i zona mozemy miec przez to klopoty
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-09-04 14:38:26
Oczywiście. Skoro Państwo wiecie o tym, że teść kradnie, to znaczy że zachowujecie bierną postawę wobec kradzieży, stąd możecie państwo odpowiadać przed sądem.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-19 13:35:04
Odpowiedzi: 0
co to jest art 176$2
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-19 13:36:03
Odpowiedzi: 0
co to jest art 176$2 lub 178$2
Dodaj odpowiedź
ANDRZEJEWSKI7
2013-08-20 22:45:55
Odpowiedzi: 1
CO OZNACZA ARTYKUL 158 PARAGRAF 1KK?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-28 17:43:52
bójka lub pobicie
Dodaj odpowiedź
Miroslaw
2013-09-11 11:20:47
Odpowiedzi: 0
Co znaczy artykul 355 kk paragraf 1
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-10-21 12:44:36
Odpowiedzi: 1
Czy policja może wystawić mandat płatny osobie niepełnoletniej ? (chodzi mi o spożywanie alkoholu w miejscu publicznym)
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-06 01:57:38
Nie może wystawić mandatu, kieruje sprawę do prokuratury, wówczas przychodzi pisemko z sądu o stawiennictwo w odpowiednich dniach i odpowiedniej godzinie na wokandę ;)
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-11-15 00:27:47
Odpowiedzi: 0
w artykule 10 dotyczącym odpowiedzialności nieletnich paragraf 2 jest w dwóch wersjach ( w jednej jest art. 223, w jednej nie). Który obowiązuje?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-20 09:46:15
Odpowiedzi: 1
zgłoszenie popełnienia przestępstwa do prokuratury , 3- krotna odmowa wszczęcia przez prokuratora postępowania, następnie po 3 zgłoszeniu sprawa trafia do sądu , którą sąd ponownie wyrzuca prokuraturze do zbadania , która w następstwie umarza postępowanie stwierdzając, że nie jestem stroną. Na tej podstawie też sąd podtrzymał stwierdzenie prokuratury i zakończył postępowanie . Obecnie mam już statut strony poszkodowanej i rodzi się pytanie jak postąpić, aby postanowienie sądu uznać za bezzasadne, a w stosunku do prokuratury i policji wystąpić z oskarżeniem o popełnienie zbrodni zgodnie z art 7 kk
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-07-18 13:57:02
ło boże, zbrodnia z art 7, dobre :))
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-06-20 21:04:51
Odpowiedzi: 0
Jakie kary grożą za nawoływanie do obalenia legalnie wybranych organów państwa? I jakie kary grożą za lżenie tychże? Chodzi mi o zatamowanie tego procederu, który stał się jak mniemam powszechny /w pewnych kręgach/.
Dodaj odpowiedź
pati
2014-09-11 15:25:40
Odpowiedzi: 0
art210 1 kk w zb
Dodaj odpowiedź
pati
2014-09-11 15:27:15
Odpowiedzi: 0
art210 1 kk w zb z art 160 2 kk w zw. z art 11 2 kk ile moge za to dostac
Dodaj odpowiedź
EDYTA
2014-12-18 12:21:25
Odpowiedzi: 1
podejrzany wezwany do stawienia celem pobrania odcisko palcow krwi powiadomil listem ze nie ma obowiazku dostarczac dowodu na swoja niekorzysc wiec odmowil i nie stawil sieco moze zrobic prokurator i o Jaki przepis moze sie odniesc?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-12 12:02:27
Gdyby miał jakiś dowód świadczący o jego winie nie ma obowiązku go dostarczać (np.narzędzie zbrodni), ale to nie znaczy, że może się nie stawić na wezwanie.
Dodaj odpowiedź
Irena
2015-01-09 16:08:17
Odpowiedzi: 0
Kto powinien powiadomić , ze czyn nie zawierał znamion wykroczenia? policjant prowadzący interwenję, jego przełożony, sad
Dodaj odpowiedź
Bartłomiej
2015-03-16 18:32:03
Odpowiedzi: 0
Mam takie pytanie:We wrześniu 2014 roku,
ukradłem mojej mamie futro warte 2 tysiące
złotych.Włożyłem je do kontenera na używaną
odzież dla biednych ludzi.Nie brałem wtedy
tabletek Abilify (psychotropy).Od 10 lat leczę
się na schizofrenię paranoidalną.Biorę tabletki
Abilify.Co może mi za to grozić?
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-17 15:37:57
Odpowiedzi: 0
co mi grozi za art280par. 1k.k w zw.z art.157 par.2k.k w zw.z art.11par.2k.k
Dodaj odpowiedź
krzysztof
2015-07-21 10:33:24
Odpowiedzi: 1
Co to jest art.224par.2iqrt.226par.1 ???
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-04-13 18:39:02
To jest Artykuł 224 paragraf 2 i artykuł 226 paragraf 1
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-27 13:10:09
Odpowiedzi: 0
Art.271par.3kk
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-06 23:10:32
Odpowiedzi: 0
Mój sąsiad usunął krzew bez zgody woś , na własną rękę.O tym , że popełni ten czyn mówił wielokrotnie na zebraniach jak i w rozmowie z lokatorami.Przeciwko niemu toczy się postępowanie w sądzie , ja jestem jedynym świadkiem.Tylko , że sąsiad przyznał się , że leczy się psychiatrycznie i chce być uznany z niepoczytalnego w czasie popełnienia czynu . Problem polega na tym , że sąsiad chce za wszelką cenę udowodnić osobom , które go wspierają , że nie poniesie z tego tytułu konsekwencji a mi chce udowodnić kłamstwo.Nadmieniam , że według mnie sąsiad nie przestrzega zaleceń lekarza i nie przyjmuje leków gdyż prowadzi samochód i spożywa alkohol.Mam 2 pytania : czy osobę , która ostrzega , że popełni czyn niedozwolony można uznać za niepoczytalną ? 2.Czy można uznać , ta osoba świadomie przerwała leczenie ?
Dodaj odpowiedź
waldemar
2017-01-20 17:33:06
Odpowiedzi: 0
jaka kara grozi za usunięcie trzy metrowej wysokości krzewu bzu w czasie kwitnienia z przydomowego trawnika bez zgody władz bo mi ktoś wyciął bez z za okna
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-06 23:18:37
Odpowiedzi: 0
Upijanie alkoholika dla uzyskania korzyści majątkowej-jaka kara
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie