Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: luty 2021r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Przestępstwa przeciwko mieniu

Art. 278.

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Art. 279.

§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 280.

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 281.

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 282.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 283.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w art. 281 lub 282, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 284.

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 285.

§ 1. Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 286.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 287.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 288.

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 289.

§ 1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. W wypadkach określonych w § 1-3 sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności.

§ 5. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 290.

§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.

§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Art. 291.

§ 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 292.

§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 293.

§ 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.

§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy.

Art. 294.

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Art. 295.

§ 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 278, 284-289, 291, 292 lub 294, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo zwrócił pojazd lub rzecz mającą szczególne znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym, sąd oże zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Większe okno
luk
2015-12-16 15:31:38
Odpowiedzi: 0
Witam,
sprawa wygląda następująco. Pracowałem dla jednej firmy. na poczatki jak każdy pracownik otrzymałem laptopa jako narzędzie pracy. nie dostałem natomiast żadnego pisma do podpisu, że laptop jest pod moją opieką. Po zakończeniu współpracy z daną firmą, uzyskałem informację od Prezesa firmy, że jeżeli chcę to mogę na razie mieć tego laptopa a z czasem wystawią mi fakturę jeśli chce, żeby przeszedł na moją własność. Do tej pory faktury nie otrzymałem i całkowicie zapomniałem o tym laptopie, bo kupiłem nowy z którego korzystam na codzień.
Dziś otrzymałem wezwanie z policji w charakterze świadka z dopiskiem, że mam przynieść laptopa na przesłuchanie oraz była zaznaczona informacja że jest to przesłuchanie z art 284 par 2 KK. Proszę o informację co w tej sytuacji mam zrobic i co mi grozi.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-29 21:41:58
Odpowiedzi: 0
Witam, mam pytanie w związku z przywłaszczeniem działki (znajoma ma problem z "deweloperem" jej miejscowości w Lubelskiem), okazało się że planuje postawić farmę solarną (dostał już podobno dotacje), ma wyciąć kilkanaście hektarów lasu i zagraża chronionym gatunkom roślin i zwierząt, z tego co znajoma mówiła wykupił kilka działek (pomijając jedną, gdyż zaproponował właścicielom śmieszne pieniądze), przyszedł do jej męża i łaskawie pozwolił na koszenie "jego" trawy (wiadomo dotacje), jej mąż obiecał że trawę wykosi i akurat gdy to robił pojawił się prawdziwy właściciel (tzn syn właścicielki, starej kobiety) i właśnie wtedy się okazało jaki przekręt chłop chciał zrobić, po niedługim czasie właściciel działki dostał list niby od prawnika, że ponieważ działka znajduje się w środku projektu inwestycji, powstanie ogrodzenie za które kobieta musi zwrócić 50% czyli 9 000 zł.
I tu moje pytanie co mogą ci wszyscy na moje oko poszkodowani ludzie zrobić, bo to na legalne działania nie wygląda.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-29 22:02:29
Odpowiedzi: 0
Co zrobic gdy zona w trakcie rozwodu wlamala sie do domu meza ? Zaznaczam dom jest moja przedslubna wlasnoscia ale w budowie ,przebywalismy tam z dzieckiem kilka lat ale od 4 miesiecy nikt w nim nie przebywa. Zniszyla zamki ,klodki ,lancuchy i zabrala swoje rzeczy .Dziekuje za szybka odpowiedz . Pozdrawiam ,Jerzy
Dodaj odpowiedź
Marian
2016-01-01 13:10:53
Odpowiedzi: 0
Witam.
Moja znajoma starsza pani ma następujący problem. Mieszka w lokalu zarządzanym przez ZBiLK w Szczecinie. Sąsiedzi zajęli jej piwnicę (zerwali jej kłódkę i założyli własną ). Jest teraz bezradna , nie wie co ma robić. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Marian
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-07 10:23:59
Odpowiedzi: 1
Witam mam problem z teściem który po pijanemu zniszczył mi telewizor a teraz twierdzi że on nawet go nie dotykał,wezwałem policje lecz funkcjonariusze stwierdzili że oni nic nie mogą zrobić kazano mi się z nim dogadać lecz niema szans dojść z nim do porozumienia.Proszę o jakieś wskazówki co mam robić
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-20 13:55:46
Wezwanie pisemne do zwrotu pieniędzy za zniszczenie mienia z terminem płatności za potwierdzeniem odbioru kopie sobie zostawić pisma w razie nie wywiazania się złożyć zawiadomienie na policję z Art.288&11kk.
Dodaj odpowiedź
stanley
2016-01-11 21:27:23
Odpowiedzi: 0
Bliski-ojciec włamał się do mieszkania córki.Zabrał (dokumenty-trudno udowodnić jakie). Wymienił zamek tłumacząc świadkom sąsiadom, że został zgubiony klucz.Policja chce umorzyć sprawę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-11 11:47:32
Odpowiedzi: 0
Witam. Byem na zakupach ze znajomym, widziałe jak zamienia opakowani pewnej rzeczy.Nic nie zrobiłem, a jestem jak on podejrzany z art288 kk.Jestem winny? Przyznałem się , ze widziałem i nie zareagowałemZakupy mieliśmy w jednym koszyku. Co mnie czeka? dziękuje.
Dodaj odpowiedź
hubhert
2016-02-16 20:42:21
Odpowiedzi: 0
mam problem z napisANIEM PRACY NA TEMAT:mETODY DOKONYWANIA KRADZIEŻ NA PRZYKL.ZABORU MIOENIA W CELU PRZYWALASZCZENIA MIENIA UŻYTELNOSCI PUYBLICZNEJ-LITERATURA.
Dodaj odpowiedź
hubert
2016-02-16 21:11:48
Odpowiedzi: 0
Witam.Proszę o podanie literatury fachowej dot.następującego tematu:Metody dokonania kradzieży na przykładzie zaboru mienia w celu przywłaszczenia mienia użytelności publicznej.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-19 02:39:38
Odpowiedzi: 0
Oszukano mnie nie mogę doprosic się zwrotu kwota nie duża ale pewnie nie jestem jedyna a psycha i ciało okaleczone ?-(
Dodaj odpowiedź
Wiktor
2016-03-14 20:52:28
Odpowiedzi: 0
Do jakiego paragrafu mozna zaliczyc nastepujaca czynnosc: ktos upowazniony przezemnie odebral pewna kwote pieniedzy jednak nie przekazal mi jej a wrecz dluzszy czas dezinformowal iz ich nie bylo.Potem jednak zmienia zdanie i orzeka iz na prosbe niby osoby trzeciej nikogo z rodziny itp przeznacza na inny cel bez mojej zgody i wiedzy dodam iz rzecz dzieje sie w pewnej fundacji.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-15 11:33:21
Odpowiedzi: 0
Czy może być rozpatrywany przez sąd jedynie sam czyn polegający na zadysponowaniu mieniem jednego partnera przez drugiego w związku nieformalnym. Trudność w udowodnieniu jakie mienie partnera zostało mu skradzione..
Dodaj odpowiedź
Wiedzy wiedzy potrze
2016-03-16 20:57:56
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie mam problem, dzieciaki 15,16 lat wycięli mi drzewa w lesie około 21letni las tych drzew naliczyłem około 20 chciałem sie dogadac bo oczywiscie sprawcy sie znaleźli przyznali mi sie i tez chcieli sie dogadac zazyczylem sobie po 100zl od wyciętej szt. Czyli 2 tys oczywiscie od rodziców oni uznali ze to za duzo i juz nie chca sie dogadywać i teraz nawet mówią ze przy policji sie nie przyznają co poradzicie dodam ze sprawa zgłoszona na policję w obecnej chwili jutro mamy jechac na oględziny
Odpowiedzi (1):
Wiedza 1
2016-03-16 21:16:36
Dodam jeszcze że dzieciaki chciały sobie zrobic szałas z tego co mówili tz przywłaszczyć? Mozna to roznie rozumieć...
Dodaj odpowiedź
Agnieszka
2016-05-04 13:44:28
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie moja znajoma kupila mojej corce na urodziny tableta a teraz po trzech miesiacach chce mnie oskarzyc o jego kradziesz co mam zrobic
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-14 23:03:01
Trzeba lepiej dobierać znajomych
Dodaj odpowiedź
Ala
2016-05-25 06:38:18
Odpowiedzi: 0
Witaj. Czy mogę odzyskać nieruchomość podarowaną przez męża bez mojej zgody. Mamy współwłasność majątkową. Mąż twierdzi że nic nie podpisał. Albo podpis podrobiono albo był pod wpływem alkoholu i nie pamięta. Czy jest możliwość zwrotu? Czy przywłaszczenie budynku przez szwagra nie podlega sprawie karnej? Od lat polubownie próbujemy odzyskać budynek w dodatku szwagier wynajmuje i czerpie korzyści majątkowe. Błagam co można zrobić? Pozdrawiam Alicja
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-02 19:00:42
Odpowiedzi: 0
ktos na sporny grunt dzialek (mojej i sasiada, brak rozgraniczenia tych dzialek) rzucil ostry przedmiot, na ktory najechal sasiad ciagnikiem.
Obwinia mnie za to, iz ja na niego zastawilem pulapke (ostry przedmiot)--zlozyl doniesienie na Policje, jak mam sie sprzeciwic temu zarzutowi, gdyz tego nie zrobilem.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-24 09:11:33
Odpowiedzi: 0
Moja mama znalazła telefon, nie wiedziała co z nim zrobić więc oddała go mnie. Ja zaniosłam na policję ale go nie przyjeli bo nie pryzjmują znalezionych rzeczy/. Odesłali mnie do biura rzzeczy znalezionych. Biuro otwarte w godzinach mojej pracy więc nie miałam jak pojechać tam. Miałam zamiar zrobić to podczas urlopu. Włożylam swoją kartę do tego telefonu. Teraz jestem wezwana jako podejrzana z art 291 par 1 kk a moja mama o kradzież. .Jak się bronić jaka kara? Grzywna? jaka wysokość??? telefon wart ok 700 zł (nowy)
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-14 16:58:20
Odpowiedzi: 0
Jeśli osoba prosiła ( wymagała ) pieniądze od osób postronnych, nie używając żadnych narzędzi, nie robiąc krzywdy fizycznej, to jaki paragraf, jaka kara grozi danej osobie? Zdarzeń było 3, w jednym dniu (300zł, 60zł, 30zł)
Dodaj odpowiedź
Marzena
2016-09-26 11:58:26
Odpowiedzi: 0
Moj maz popozyczyl klucze domu znajomemu gdy po prosil o oddanie ich znajomy nie chce ich oddac.
Dodaj odpowiedź
florek
2017-01-12 16:57:11
Odpowiedzi: 0
jak zakwalifikować kradzież urzędniczą ,burmistrz miasta Wołowa używając tytułu egzekucyjnego zabiera mi pieniądze z mojej emerytury tytułem rzekomych opłat za przyłącze wodnokanalizacyjne umieszczone w drodze gminnej.Żeby było śmieszniej w umowie o dostarczaniu wody i odbiór ścieków przez firmę w której burmistrz pełni rolę walnego zgromadzenia właścicieli, zapisane jest że przyłącze stanowi własność dostawcy wody.Uważam że jest to zwykła ordynarna kradzież i potrzebuję jedynie pomocy w oparciu o jak art KK mogę złożyć wniosek o ściganie przestępstwa do prokuratury.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-01-18 16:32:03
Odpowiedzi: 0
Jesli przedsiebiorca chce przy rozwiazaniu naszej umowy o wspolpracy przejac mojego klienta bez mojej zgody to jaki paragraf kk/kc
narusza ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-01-20 17:49:43
Odpowiedzi: 0
Mój mąż nie mieszka ze mną od listopada 2015 roku. W lutym 2016 roku złożyłam pozew o rozwód i alimenty ale sprawa nadal się toczy. W tym tygodniu mąż wszedł do mieszkania należącego do wspólnego majątku i zabrał komputer z moimi dokumentami oraz dysk przenosny z z dokumentacją dotycząca sprawy rozwodowej oraz dokumentów do podziału majątku. Rzeczy stanowią nasz wspólny majątek ale dane przechowywane na dysku nie. Czy jest to przestępstwo?
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-04-04 10:54:57
Odpowiedzi: 1
Jakiemu art.. podlega kto nie opłaca dzierżawy
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-04-06 18:49:01
Do Gość.
Każdy pracownik spółdzielni wie, że nie płac
ącemu opłaty dzierżawy wymawia się takową.(zabieraj swoje zabawki z mojej piaskownicy)
awnej
Dodaj odpowiedź
Wiktor
2017-07-16 15:49:09
Odpowiedzi: 0
Urząd Miasta Łodzi żąda nieodpłatnego przekazania części własności wspólnej budynku określonej w akcie notarialnym Czy popełnia przestępstwo?
Dodaj odpowiedź
michał
2018-03-19 10:17:21
Odpowiedzi: 0
zarządca nie wykonał własną firmą remontu budynku na które było wydane zezwolenie na wykonanie remontu kamienicy były srodki własne i zaciągnięty kredyt w banku roboty nie wykonał pieniądze z kąta zabrał za roboty nie wykonane
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie