Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: marzec 2017r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Przestępstwa przeciwko mieniu

Art. 278.

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Art. 279.

§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 280.

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 281.

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 282.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 283.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w art. 281 lub 282, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 284.

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 285.

§ 1. Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 286.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 287.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 288.

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 289.

§ 1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. W wypadkach określonych w § 1-3 sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności.

§ 5. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 290.

§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.

§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Art. 291.

§ 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 292.

§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 293.

§ 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.

§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy.

Art. 294.

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Art. 295.

§ 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 278, 284-289, 291, 292 lub 294, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo zwrócił pojazd lub rzecz mającą szczególne znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym, sąd oże zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Pytania prawne (113):
Większe okno
Komentarzzdzisław
2011-03-25 17:43:10
Odpowiedzi: 1
jeżeli mamy wspólnotę ja i moja żona to dlaczego jestem karany z art.284/1kk gdy sprzedalem powiedzmy wspolna rzecz(spawarka)raczej meska zabawka-paragraf mowi cudza rzecz
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-04-18 21:14:25
odpowiedź dla pana Zdzisława
jest pan karany bo jak sam pan podkreślił sprzedał pan rzecz wspólną czyli nie była to własność pan że mógł ją pan dobrowolnie zbyć pod względem prawnym sprzedał pan legalnie połowę spawarki a połowę przywłaszczył(tu sprzedał) w celu nabycia korzyści majątkowych
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-07-13 13:21:47
Odpowiedzi: 1
jezeli ktos przywlaszczyl sobie cudza rzecz np laptopa i go oddal policji w tym samym dniu jaka jest za to kara jezeli mial juz zawiasy 3 na 6 miesiecy
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 19:59:38
zalezy za co był wcześniej karany i czy zostanie skazany przez sąd za to przywłaszczenie kilkugodzinne
Dodaj odpowiedź
Komentarzkubart
2011-07-15 07:54:34
Odpowiedzi: 1
czy podlega karze osoba nie będąca właścicielem pomiszczenia przez które miałeł wejcie do zajmowanegp pokoju, jeżeli samowolnie zamurowała, bez uzgonienia jedyne wejście do tego pokoju (drzwi).
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 20:02:23
to nie jest przetępstwo chyba ze kogos sie zamurowalo w tym pokoju :) a tak serio to może to byc ewentualnie zniszczenie mienia art. 288
Dodaj odpowiedź
KomentarzArek
2011-08-08 13:41:08
Odpowiedzi: 3
Moje biuro rachunkowe nie chce oddać mi dokumentów księgowych, warunkując to zapłatą zaległych faktur. Z którego artykułu mogę zgłosić popełnienie przestępstwa przez biuro rachunkowe
Odpowiedzi (3):
Gość
2011-08-25 12:37:45
A nie prościej zapłacić zaległe faktury?
Gość
2011-09-07 23:05:05
Może byż tak zapłacił za faktury a nie kogos pozywał. To bezczelność
Gość
2011-11-20 20:04:54
284 par 1 albo 2
Dodaj odpowiedź
KomentarzStanisław
2011-08-24 19:26:36
Odpowiedzi: 1
Witam , mam pytanie jaka jest możliwość odzyskania pieniążków za sprzedane i wysłane aukcje internetowe.Sprzedałem kilka zdjęć przedwojennych jednemu z allegrowiczów (który kupował już u mnie i płacił)Z powodu wyjazdu na dwa tygodnie do Sanatorium wysłałem te zdjęcia .Kwota wyniosła ponad 300zł.Niestety allegrowicz nie zapłacił nie odzywa się na maile z prośbą o zapłatę i zawieszono mu konto.Proszę poradźcie co robić jak odzyskać pieniądze?Gdzie się udać?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 20:07:43
klasyczne oszustwo art. 286 par 1 kk, radze jak najszybciej udac sie na policje, pewnie oszukał tak innych dlatego zawiesili mu konto,
Dodaj odpowiedź
Komentarzkopernik
2011-09-14 22:00:44
Odpowiedzi: 1
jestem spadkobiercom testamentowym(testament jest w trakcie uwierzytelnienia w sądzie czyli jeszcze nie jestem prawnym właśćcielem )sąsiad zaoruje cześć ziemi twierdząc iż granica przebiega w miejscu gdzie on sobie wyznaczył,na mapach projektu miejscowego planu zagospodarowania prze szczennego,jak i na mapach geoportalu jaką dostaje sąsiad, granica przebiega w innym miejscu niż on "uważa"dodatkowo nie chce zgodzić się na przeprowadzenie rozgraniczenia nawet za moje pieniądze,Co mam zrobić aby ten sąsiad zaprzestał zaorywać moją cześć ziemi która należy do całości spadkowej.uprawomocnienie Testamentu jest w toku ?.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 20:10:32
to sa kwestie cywilne nie karne, moze Pan złożyć pozew (do sądy cywilnego rzecz jasna) o zaprzestanie naruszania posiadania jesli jest Pan aktualnym posiadaczej tej ziemi
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-10-12 13:19:39
Odpowiedzi: 2
Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Mąż odszedł z domu, ma inny adres.Wspólnie z mężem jestem właścicielką samochodu , którym dowożę dzieci do szkoły i przedszkola oraz dojeżdżam do pracy. Mąż rząda obecnie ode mnie zwrotu tego samochodu strasząc mnie policją. Czy ma do tego prawną podstawę? Czy przed podziałem majątku muszę mu oddać ten samochód? Zostałam poinformowana przez dzielnicowego,że jeśli nie oddam samochodu, a ponieważ jestem nauczycielką mogę stracić z tego powodu pracę.Proszę o pilną odpowiedź.
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-10-12 20:38:13
to nie takie proste, ważne jest czy sam. był kupiony w trakcie trwania małżeństwa czy przed, czy macie państwo intercyzę.
Gość
2011-11-20 20:14:54
jesli włascicielem samochodu, a to wynika najczesciej z dowodu rejestracyjnego a przede wszystkim z umowy kupna auta, jest Pani mąż to powinna mu Pani oddac samochód, a podczas ustalania podziału majątku przy rozwodzie podnieś że samochód był kupiony np. podczas trwania małżeństwa i nalezy do wspólnoty majatkowej
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-10-30 15:30:32
Odpowiedzi: 2
mam pytanie. taka sytuacja "ktoś wchodzi do mnie do domu i kradnie coś tam przy czym dom był nie zabespieczony w postaci przekluczonego zamka to jest to kradziez z włamaniem czy nie ??? prosze o szybki odpis na mojego maila
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-11-20 20:16:41
nawet jak drzwi będą otwarte i okna to jest to kradziez z włamaniem
Gość
2011-12-19 09:02:50
Z otwartego pomieszczenia można tylko i wyłącznie dokonać kradzieży. Nie jest możliwym włamać się do czegoś co jest otwarte.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-10-30 15:30:54
Odpowiedzi: 0
czaja321@tlen.pl
KomentarzGość
2011-11-04 17:50:34
Odpowiedzi: 1
Lokatorka wymienia samowolnie zamek w moim mieszkaniu, nie otwiera drzwi (a słychać głosy) i nie mam możliwości wejścia do mieszkania. Policja nie chce reagować bo nie ma zakłócenia porządku. Czy podlega to pod jakiś kodeks karny lub kodeks wykroczeń? Czy mogę oficjalnie oskarżyc ja o zagarnięcie mienia?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 20:19:57
niech Pani przyjdzie ze ślusarzem, otworzy drzwi i karze opuścić mieszkanie lokatorce, wypowiadajac jej umowe najmu ze skutkiem natychmiastowym, to Pani jest właścicielką mieszkania i może z nim robic co chce
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-11-15 16:28:43
Odpowiedzi: 1
Firma, w której pracuję posiada działkę z biurowcem. Wynajmuje biura firmie budującej drogę. Firma ta bez żadnej umowy i bez zgody właściciela zajęła teren wokół budynku na parkowanie ciężkiego sprzętu budowlanego i magazynowanie różnego rodzaju rzeczy. Na skutek tych działań teren ten został zniszczony przez jeżdżący ciężki sprzęt (konkretnie kostka, elewacja budynku silnie zakurzona. Firma ta (podobno dla potrzeb budowy drogi) wykopała słupki wytyczające granicę działki. Wszelkie protesty i działania ze strony właściciela są ignorowane, czy jest to przestępstwo przeciwko własności i czy istnieje na nie konkretny paragraf?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 20:25:26
to sa kwestie cywilno-prawne nie karno-prawne, ewentualnie zniszczenie mienia tj. art. 288, firma budowlana bez umowy nie ma prawa zostawiac na działce jakiegokolwiek sprzetu, radze wypowiedziec umowe najmu bo z taka firma beda kłopoty
Dodaj odpowiedź
KomentarzMaria
2011-11-21 10:49:42
Odpowiedzi: 0
Kupiłam przez aukcję internetową buty o wartości 130pln. Dokonałam przelewu na konto sprzedającego. Miesiąc temu. Do tej pory nie otrzymałam zakupionego towaru, na moje próby kontaktowania się sprzedający reagował najpierw wykrętami, a później przestał odbierać telefon i emaile. Jakie przestępstwo popełnił wobec mnie sprzedający i gdzie powinnam to zgłosić? Dodam jeszcze, że po przeczytaniu opinii o tym sklepie internetowym wnioskuję, iż nie jestem jedyną osobą w ten sposób naciągniętą i prawdopodobnie niektórzy z poszkodowanych zgłosili ten fakt na Policję.
KomentarzGość
2011-11-22 20:57:58
Odpowiedzi: 0
Co mogę zrobić jeśli gmina zajęła pod drogę fragment mojej działki budowlanej a rada gminy nie przyjęła uchwały o zakupie tego fragmentu[420 m2]ode mnie. To nie jest czasem przywłaszczenie mienia? albo jego zniszczenie?
Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
KomentarzGość
2011-11-27 17:01:19
Odpowiedzi: 0
podrobiono przez członków zarządu organizacji uzyteczności publicznej faktury, oraz umówy o dzieło/m.in. na moją osobę i bez mojej wiedzy/ na których podstawie wyprowadzono z kasy odpowiednio kwoty ok.3,500zł. 2000zł. 840zł-co min.ujawniła kontrola zewnętrzna związku.Czy jest to przestępstwo, czy jest ono ścigane z urzędu czy na wniosek,jakiego art.kk to dotyczy, jaką karą jest to zagroożone,kto powinien zawiadomić organa ścigania i w jakim terminie. za wyczerpującą i szybką odpowiedż dziekuję.
Komentarzzenek
2011-11-27 17:39:21
Odpowiedzi: 0
podrobiono przez członków zarządu organizacji uzyteczności publicznej faktury, oraz umówy o dzieło/m.in. na moją osobę i bez mojej wiedzy/ na których podstawie wyprowadzono z kasy odpowiednio kwoty ok.3,500zł. 2000zł. 840zł-co min.ujawniła kontrola zewnętrzna związku.Czy jest to przestępstwo, czy jest ono ścigane z urzędu czy na wniosek,jakiego art.kk to dotyczy, jaką karą jest to zagroożone,kto powinien zawiadomić organa ścigania i w jakim terminie. Za wyczerpującą i szybką odpowiedż dziekuję.
KomentarzGość
2011-12-30 13:14:51
Odpowiedzi: 0
czy jest jakaś zasada w klasyfikacji: zabiera, przywłaszcza, znajduje, znalazł portfel i oddał go w nienaruszonym stanie po 3 dniach właścicielowi a teraz policja przysyła wezwanie na świadka w sprawie kradzieży mienia kk art 278.1 co robić ?
KomentarzGość
2012-01-11 13:47:16
Odpowiedzi: 0
oszustwo w grze loteryjnej jka jest kwalifikacja w świetle KK
KomentarzGość
2012-02-26 23:55:15
Odpowiedzi: 1
Przy zamianie mieszkania osoba zamieniająca się ze mną zleciła jakiejś firmie przeprowadzkowej przeprowadzkę moich rzeczy ( mebili i innych pozostałych)Panowie z tej ekipy przeprowadzkowej zniszczyli połowę moich mebli,(bo tyle akurat zabrali)porozbijali szafki rzucając je na beton i zostawili meble przed domem na pdwórku na ulewnym deszczu i śniegu nie zabezpieczając ich. Meble przemiękły i nie nadają się do urzytku ( fotele, szafy i regały)Dodam, że meble stoją już trzeci dzień przed kamienicą na podwurku na deszczu i śniegu oraz mrozie. Kogo mam pociągnąc do odpowiedzialności za takie zniszczenie moich mebli, i czy to jest przestępstwo ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-02-28 08:25:41
Witam! Musimy rozważyc to w kilku aspektach. Po pierwsze czy przeprowadzone były uzgodnienia z osobą zlecającą przeprowadzkę co do sposobu jej wykonania (czy miało to być przewiezienie z wniesieniem itd) Jeżeli zakres obejmował wyłącznie przewiezienie pod adres to pozostaje wyłącznie zniszczenie mienia przez firmę przeprowadzkową. Jeżeli natomiast z waszej umowy wynikało przewiezienie z wniesieniem itd to można żądać od zlecającego zadośćuczynienia na drodze cywilnoprawnej (odszkodowanie). Oczywiście sam zakres możliwości prawnych jest szerszy i uwarunkowany pełnym stanem faktycznym. To są informacje bardzo ogólne, ale dające obraz sytuacji.
Dodaj odpowiedź
KomentarzMarian
2012-03-22 10:17:58
Odpowiedzi: 0
Czy artykuł 288 dotyczy również przypadku gdy osoba po rozwiązaniu stosunku pracy zatrzymuje dokumentację będącą własnością firmy jako zastaw do czasu wypłaty zaległych zrobków.
KomentarzGość
2012-03-23 13:26:35
Odpowiedzi: 0
Znajomy brał udział w napadzie.było jeszcze z nim 2 chlopaków. związali oni poszkodowanego,uderzyli ale nic nie ukradli bo poszkodowany spłoszył ich krzykiem. udział znajomego był w tym taki że podjechał samochodem i tym samym wywabił poszkodowanego z budynku i odjechał. czy musi on odpowiadac z tego samego artykułu co pozostali dwaj czy może są jakieś srodki łagodzace? i skoro przyznali się do winy i przesiedzieli na sankcji 2 miesiace to czy mozna wnosić o zamianę kary mojego znajomego do czasu sprawy na dozór policyjny?
KomentarzGość
2012-04-14 08:51:30
Odpowiedzi: 0
będać w hipermarkecie robiłem zakupy. Między innymi oprócz bułek i wędliny itd. kupiłem kawę.kiedy odszedłem od kasy zatrzymała mnie ochrona i sprawdzała artykuły wg paragonu. w trakcie sprawdzania okazało się że na kawie był naklejony inny kod tzn. z nizsza cena.
Zostałem posadzony o oszustwo na szkode sklepu na kwote 9,45zł. wezwano policję. Policjanci postepowali ze mna za z bandytą, przstetcą który dopuscił sie cięzkiego czynu.
. Najpier byli mili łagodni a później aroganccy i nerwowi bo mieli duzo pracy jak sie tłumaczyli- był piątek godz. 18.30..Pózniej moje dane wprowadzili do statystyki i powiedzieli,że beda przechowywane 25 lat w rejestrze.Pytali nawet o rozmiar buta jaki noszę.
Postawiono mi zarzuty z art 283 kk. Czekam na rozprawę.
Proszę o pomoc!!- jak jak mam sie tłumaczyć. jak dowieść swojej niewinności.Nigdy nie byłem karany ani nie miałem konfliktu z prawem. To jest pierwszym zdarzeniem. Dowod zatrzymali i nie dali pokwitowania.Kawy mi nie oddano również na paragonie było zapłacone za 100g a słoik był 200g-mimo,że mówili,że oddadza bo jest w depozycie. Po podpisaniu wszystkich dokumentów wypószczono mnie do domu.
Policjanci namawiali mnie,ażebym przyznał sie do winy i bęą mieli mniej pracy oni i prokurator, a w zamian dostanę mniejszy wyrok kary.
O mało co sie nie przyznałem- chociaz chce mieć juz spokój. Co ma zrobić dalej-proszę o pomoc
KomentarzGość
2012-05-04 17:18:38
Odpowiedzi: 0
Witam! Mój nieżyjący już ojciec i sąsiad wspólnie zakupili i użytkowali maszyny rolnicze. Kilka dni temu dowiedziałem się, że syn sąsiada wyprowadził- sprzedał z gospodarstwa kilka maszyn bez wiedzy i zgody z naszej strony, do tego jeszcze dzisiaj dowiedziałem się, że uszkodził silnik ciągnika rolniczego. Jak podejśc do tematu, żeby odzyskać co swoje. Ciągnik posiada dowód rejestracyjny na mojego ojca, a ja mam postanowienie sądu o nabyciu spadku po ojcu więc tu chyba sprawa jest prosta tylko kłopot w tej usterce silnika.Jak go zmusić do naprawy szkody? Jak odzyskać pieniądze za pozostałe maszyny, które sprzedał?
KomentarzGość
2012-05-13 09:36:48
Odpowiedzi: 0
witam . mam pytanie żyłem 10 lat z dziewczyną kupowałem różne sprzety rtv i agd te rzeczy figórują na moje nazwisko bo płacę za to raty .dzis chcem te rzeczy odzyskać ale była dziewczyna i jej rodzice nie chcą mi oddać i nie wiem co mam zrobić??
KomentarzGość
2012-06-11 21:38:33
Odpowiedzi: 1
Od jakiej bąc od jakiej sumy kradzież jest traktowana z artykułu 278&1 a kiedy jest i od jakiej do jakiej sumy kradzież jest traktowana jako wykroczenie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-06-21 15:07:57
gdy wartosc przedmiotu przekracza 250 zl jest to przestepstwo a ponizej - wykroczenie
Dodaj odpowiedź
KomentarzPaulina
2012-06-21 20:40:08
Odpowiedzi: 0
bliska mi osoba została oskarżona o obrazę urzędnika co jej grozi ?
KomentarzGość
2012-06-26 16:15:44
Odpowiedzi: 0
Przez długi okres osoba z rodziny jeździła moim autem. Gdy trzeba było wymienić opony, przyszła na moje stanowisko pracy i wzięła pieniądze by zakupić i wymienić opony(są świadkowie, którzy widzieli,przekazanie pieniędzy na zakup opon do mojego auta) . Gdy po pewnym czasie odebrałem auto osoba ta straszy mnie policją i sprawą w sądzie jeśli nie oddam jej opon, które kupiła ponieważ jest w posiadaniu rachunku na te opony. Cóż robić z takim delikwentem? Proszę o pomoc...
KomentarzGość
2012-08-13 15:30:58
Odpowiedzi: 0
Powierzylam tescia na przechowanie, posiadaja duzy niewykorzystany garaz, ja w mieszkaniu nie posiadam tyle miejsca. Pare maszyn, agregaty, kosiarki i wirke innych rzeczy ktore moj tato nie zdazyl uzyc poniewaz zmarl nagle. Teraz zwrocilam sie z prosba zwrotu, uslyszalam , ze nie chca mnie widziec i nic mi nie oddadza,moge sobie pomarzyc ze zobacze swoje rzeczy. Czy moge ubiegac sie o zwrot droga sadowa?
KomentarzGość
2012-08-15 20:53:51
Odpowiedzi: 0
Jeśli zaloguję się bez czyjejś wiedzy na konkto znanego komunikatora internetowego,tylko po to aby zrobić tej osobie na złość i trochę poprzeszkadzać,bez tak naprawdę żadnej szkody to czy może to być traktowane jako przestępstwo komputerowe?Proszę o odpowiedź.
KomentarzGość
2012-08-29 13:08:05
Odpowiedzi: 0
odpowiedzialność adwokata, który w 2003 roku przywłaszczył pieniądze uzyskane ze zleconej jemu egzekucji na podstawie wyroku z klauzulą wykonalności a potem twierdził, że pieniądze od wierzyciela przejął komornik w ramach tzw. kontregzekucji, bo miałem zasądzone długi wobec wierzyciela; 16.08. zawiadomiłem pisemnie prokuratora rejonowego, jakie widoki ?
KomentarzGość
2012-09-30 14:58:42
Odpowiedzi: 0
wyjechalem z firmy do Niemiec do pracy zostawiając tu w Polsce szafke roboczą ,gdy przyjechałem szafka została zozpruta kłódka została przecięta a rzeczy zagineły .co grodzi panu ktory to zrobił? I co ja mam zrobić ?
KomentarzGość
2012-10-24 19:58:05
Odpowiedzi: 0
popełniłem przestępstwo pierwszy raz mianowicie
ukradłem w sklepie maszynki do golenia na
ogólną sumę 420zł.Kradzież została nagrana.
Poddałem się dobrowolnie wymiarowi kary.Jestem
rencistą.Jak dużą mogę dostać karę?.
KomentarzEwa
2012-11-20 13:20:25
Odpowiedzi: 0
Pracownik firmy energetycznej przeniósł licznik poboru energii w inne miejsce, zmieniając przy tym jego stan na moją niekorzyść, bez mojej wiedzy.Czy mogę go ścigać karnie i z jakiego art. (czy 287 kk będzie miał tu zastosowanie)?
Komentarzronin
2012-12-20 09:46:16
Odpowiedzi: 0
Czy można w sp.z o.o.bez wynagrodzenia zbyć zajęte udziały wspólnika,bez narażenia się na odpowiedzialność karną w zw.z art.300 par.2 kk.Mogłoby sie to odbyć poprzez dobrowolne umorzenie zajętych udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia.Możliwość taką wskazuje artykuł w rp.pl/prawo w dn.30.07.2012r
KomentarzGość
2013-02-22 15:58:54
Odpowiedzi: 1
Znajomy włamał mi się na konto bankowe. Nie wiem jak to zrobił .Zaznaczam , że ani hasła, ani identyfikatora nie znal nikt oprócz mnie. Jaka kara mu za to grozi ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-04-10 16:22:01
no to ładnie dożywocie jak nic
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-04-12 13:49:10
Odpowiedzi: 0
Czy jak popełnione zostało przestępstwo z art.286 par.1 kk to czy w okreśie próby kto popełnia przestępstwo z art.278 par.1 kk jego zawieszenie zostanie odwieszone?
KomentarzGość
2013-04-18 21:53:18
Odpowiedzi: 0
Czy przestepstwo popelnione przez nieletnich z artykułu 283 , 280 musi sie zakonczyc zakladem poprawczym dla nieletnich?
KomentarzGość
2013-05-23 18:43:43
Odpowiedzi: 1
współmałżonek wysprzedaje nasz majątek wspólny, samochód , przyczepę , kajaki , i inne sprzęty z gospodarstwa. Mamy rozdzielczość majątkową, ale wszystko to było kupione wcześniej. Można to liczyć już w dziesiątkach tysięcy, i nie pyta się mnie o zgodę, ani nie otrzymuję swojej połowy należności za sprzedany majątek.
Jak mogę odzyskać i co zrobić by sie to już nie powtarzało ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-05-23 18:47:45
czy to podlega ściganiu z tych paragrafów ?
-Przestępstwa przeciwko mieniu.
Dodaj odpowiedź
KomentarzJarek
2013-06-05 16:48:43
Odpowiedzi: 0
Co mi grozi za art. 288 gdy nie bylem nigdy karany i pzyznalem sie do winy i poddaje sie karze dobrowolnie?? z gory dziekuje za odpowiedz
KomentarzGość
2013-07-28 18:25:09
Odpowiedzi: 0
czy mozna zdjać odciski palcow z np łoma zelaznego
KomentarzGość
2013-08-14 17:13:34
Odpowiedzi: 2
Konkubent mojej córki zamknął jej auto scania,które potrzebne jej jest do transportu,(córka ma działalnoośc transportową)i nie chce dobrowolnie jej go oddać,zabrał też klucze z jej wynajmowanego mieszkania (ona jest najemcą i ona płaci za czynsz)i nie chce jej oddać,gdzie można się zwrócić w tej sprawie
Odpowiedzi (2):
protarget
2013-09-09 13:36:09
Jeśli dotychczas nie otrzymała Pani pomocy to prosimy o kontakt, rozwiązujemy tego typu problemy praktycznie "od ręki"
protarget
2013-09-09 13:37:33
Jeśli dotychczas nie otrzymała Pani pomocy to prosimy o kontakt, rozwiązujemy tego typu problemy praktycznie "od ręki" 730 335 603, kontakt@protarget.eu, www.protarget.eu
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-08-29 09:26:37
Odpowiedzi: 0
Co zrobic jezeli byly chlopak dziewczyny probuje wrobic mnie w kradzieze ktore dokonywal. Zostalem oskarzony o kradziez i jezeli nie odwola tego co zrobic. Złożylem wyjasnienia na policji ale dopoki nie zmieni zeznan moge stanac przed sadem. Słowo przeciw słowu.
KomentarzGość
2013-09-09 23:26:27
Odpowiedzi: 0
czy jerzeli kupiłem od osoby złom prowadzę działalność gospodarcza skup surowców wturnych według polici kradziony nie zapisałem danych osobowych osoby od kturej kupiłem mogę być oskarżony o kradzież tego złomu 800kg kupione twierdzą że 2000kg w1 wsadowy na dodatek od roku 2011 do 2013 wrześeń zabrali te 800kg a protokuł napisali na 2000kg bez moiej obecności oprucz tego twierdzą że dokonałem paserstwa
KomentarzGość
2013-10-13 13:12:23
Odpowiedzi: 0
moj maz zostal tymczasowo aresztowany na 3 miesiace za art 279$1w zb z art281$1 wartosc mienia jest 59.000 byl juz wczesniej karany za279 i278 jaki moze dostac wyrok
Komentarzkamila
2013-11-29 18:29:40
Odpowiedzi: 0
Jakis czas temu uprowadzil i rozbil mi auto i mielismy sie dogadac polubownie ale delikwent mnie zbywal. Poddal sie karze ale pieniedzy za szkode nie uzyskalam. Co mam zrobic by odzyskac pieniadze. Jakie dokumenty potrzebnedo tego aby isc do sadu?
Komentarzwisia
2013-12-02 10:04:04
Odpowiedzi: 0
jestem w trakcie rozwodu moja żona okradła dom ukradła mi 20000 tys.zaliczki za sprzedaż mojej ziemi i wyprowadziła się z domu zgłosiłem na policję,co w tym wypwdku grozi żonie za takie zachowanie z policji nie mam żadnych wiadomości co dalej w sprawie co mam dalej robić
KomentarzRafał
2014-01-27 10:43:10
Odpowiedzi: 0
Czy jak popełnione zostało przestępstwo z art.278 par.1 kk to czy w okreśie próby kto popełnia przestępstwo z art.282 kk jego zawieszenie zostanie odwieszone?
Komentarzpatrycja
2014-02-14 17:55:11
Odpowiedzi: 0
oddalam auto do naprawy i dostalam zastepcze, zastepcze auto padlo przy narmalnym uzytkowaniu, teraz mechanik nie chce oddac mi auta bo twierdzi ze musze mu najpierw zaplacic za szkode wyrzadzona w samochodzie zastepczym, nie ma przeciez takiego prawa zeby trzymal moje mienie bez mojej zgody. moze tak?czy musi mi je wydac i jak chce to niech sprawe w sadzie zaklada o uszkodzenie mienia ?aha zadnej umowy nie mamy sposanej
KomentarzArtur
2014-03-01 14:27:27
Odpowiedzi: 1
Mam nastempujący problem a mianowicie:
Wyprowadziłem się z domu rodzinnego na stancje, mieszkałem przez okolo 2 miesiące z siostrą, jej mężem i ich córką. W tym czasie płaciłem czynsz za wynajętz pokój, z tym że umowa wynajmu całego mieszkania była podpisana na mmojego szwagra który nie wywiązywał się w pełni z ustalonych w umowie najmu wymagań, poprostu nie płacili za siebie. W chwili przeprowadzki nie zdążyłem zabrać z mieszkania wszystkich swoich ruchomości, po tym jak przyszedłem do owego mieszkania żeby je odebrć zastałem właściciela mieszkania, który powiedział mi, że dopiero po uzyskaniu reszty czynszu odda mi moje rzeczy, po krutkiej mymianie zdań dał mi wyraźnie do zrozumienia, że mam wyjść z mieszkania bo inaczej zrobi to siłą. Ruchomości, "zarekwirowane" w tej sytuacji przekraczają wartość 500PLN. Nie atakowałem właściciela a nawet nie podniosłem głosu. Czy ta sytuacja jest kwalifikowana do Art.278. § 1., Art. 281., Art. 282., Art.284. § 1. i 2. Proszę o szybką odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-04 22:25:01
Art. 284.

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-03-06 21:25:59
Odpowiedzi: 1
Siostra okradała matkę i w kłótni z nią pobiła matkę.Matka pozbawiła ją za to pełnomocnictwa do lokaty terminowej w Banku i pełnomocnikiem uczyniła mnie z możliwością pełnego dysponowania kwotą lokaty nawet do jej zlikwidowania przeze mnie od najbliższego dnia dopisania procentu przez Bank ponieważ jako jedyny z rodzeństwa nie otrzymałem nic ze spadku po zmarłym 20 lat temu ojcu i chciała mi to przed swoją śmiercią wynagrodzić mówiąc abym częśc pieniędzy wykorzystał na zwiększone koszty jaj pochówku, Rozmowa była w cztery oczy i nie był spisany na tą okolicznośc żaden dokument ani odręcznie ani przed notariuszem.Pierwotnie zamierzała też testamentem przenieść prawo własności do własnego lokalu własnościowego na siostrę ale po pobiciu postanowiła przenieść to prawo na mnie. Siostra dowiedziała się od matki / 87 lat/ że nie jest już upoważniona do lokaty tylko Ja jako najstarszy syn i zaczęła wywierać naciski aby matka na powrót uczyniła ją pełnomocnikiem albo zlikwidowała lokatę i wybrała pieniądze z Banku około 20 tys.zł. / siostra miała zamiar po prostu matkę ograbić korzystając z uzależnienia matki korzystającej z jej "opieki" Ja widząc co się dzieje po prostu jako upoważniony zlikwidowałem lokatę i pieniądze wykorzystam zgodnie z wolą matki. Mam 2 nagrania audio świadczące o okradaniu matki przez siostrę zrobione ukradkiem w domu matki podczas ich kłótni gdy matka zarzucała siostrze okradanie jej i jest rozmowa o pobiciu. Są świadkowie /sąsiedzi/którym matka pokazywała ślady pobicia na ciele. Obdukcji lekarskiej matka nie zrobiła a Ja dowiedziałem sie o pobiciu 5 dni po fakcie gdy już podbiegnięcia krwawe na ciele w znacznym stopniu wchłonęły sie przez organizm i było za późno na dokonanie obdukcji. Czy to jest przywłaszczenie ?
Siostra zgłosiła to na Policję i wynajęła adwokata który straszy mnie wytoczeniem sprawy cywilnej jeśli nie oddam tych pieniędzy w ciągu 3 dni.
Odpowiedzi (1):
Katarzyna
2014-03-22 07:41:05
od 2007r do stycznia 2011 pozostawałam w nieformalnym związku .Partnwr mój obrabiał ziemię którą dostałam w darowiznie od rodziców. We wrześniu podjął pieniądze z mojego konta osobistego i dokonał zakupu materiału na siew i obsiał to pole. W związku z tym że partner znęcał się nade mną wraz z dziećmi i sprzedałzam grunt aby zakupić mieszkanie dla siebie i dzieci bo nie miałam gdzie mieszkać. Teraz mój były patrner złożył doniesienie do prokuratury, że przywłaszczyłam sobie plon z jego zasiewu. Czy zostnę oskarżona z art. 284 par. 1 kk.
Dodaj odpowiedź
KomentarzBrygida
2014-04-17 12:37:37
Odpowiedzi: 0
Chce odzyskac pieniądze wplacone na rade rodziców jak to mogę zrobić i czy w ogole da się coś z tym zrobić?
KomentarzGość
2014-04-20 00:47:33
Odpowiedzi: 0
czy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa z art.289 par.2
otrzymuje np. postanowienie o umorzeniu dochodzenia na etapie prokuratorskim
KomentarzAndrzej
2014-05-13 17:22:05
Odpowiedzi: 0
zabór zamontowanego zaplombowanego wodomierza ze studzienki po uprzednim ukręceniu rury - z tworzywa sztucznego i odkręceniu kształtki zimnej wody na działce ogrodzonej Rodz. Ogr. Dział. będzie czynem z art. 278 par 1 kk czy 279 par.1 kk
KomentarzANDRZEJ
2014-06-02 06:08:13
Odpowiedzi: 0
czy naklejanie nalepek na moich drzwiach bez mojej zgody w wyniku czego drzwi ulegly uszkodzeniu podlega art 288par 1kk pani ktora tego dokonala twierdzi ze jej wolno to robic
KomentarzHexa
2014-06-11 20:48:30
Odpowiedzi: 0
Czy nowy właściciel mieszkania nabytego drogą licytacji, może pozbyć się ruchomości(meble, pralka, kuchnia w zabudowie z kuchenką, instrumenty muzyczne, pamiątki rodzinne, ubrania itd. itd. twierdząc (kłamiąc, że mieszkanie było otwarte).
KomentarzMarMac
2014-06-14 09:20:49
Odpowiedzi: 0
firma sprzedająca internet bez mojej zgody oraz bez zapisu służebności wieczystej w akcie notarialnym położyła na mojej działce kabel internetowy co im za to grozi
Komentarzjohn green
2014-06-14 11:04:48
Odpowiedzi: 0
Oddałem , w ramach gwarancji, laptop do naprawy. Minęło 6 tygodni i nie oddano mi go jeszcze. Dzwoniąc do serwisu dowiedziałem się że jest już ok. 2 tygodni po naprawie a serwis zastanawia się czy naliczyć mi jakąś opłatę, chociaż według tego samego serwisu o fakcie ewentualnej płatności za naprawę powinienem był być powiadomiony przed naprawą z pytaniem czy zgadzam się na to. Moje pytanie: czy w związku z nie oddaniem mi laptopa mogę złożyć zawiadomienie z art. 284 par.2?
KomentarzGość
2014-06-15 14:56:34
Odpowiedzi: 0
Witam msm pytanie co mogę zrobić bo msm rolną działkę i wójt bez mojej zgody nawiozl na nią gruzu celem zrobienia drogi. W pobliżu nie ma zabudowań i nie jest ta droga potrzebna do dojazdu.
KomentarzGość
2014-06-21 19:59:28
Odpowiedzi: 0
nie bylem nigdy karany na moim budynku wisial kabel biegnacy do domu brata telefon iinternet w klotni zerwalem go co mozemi grozic za to
KomentarzGość
2014-07-06 08:30:18
Odpowiedzi: 0
Co można zrobić'' z osobą która bezprawnie użytkuje ziemię, która jest w trakcie podziału majątkowego.. osoba ta grozi pozostałym ''spadkobiercą'' użytkuje ziemie stawiając na niej wiaty samochodowe, zmieniając ukształtowanie terenu -budując droge dojazdową do postawionych wiat i garażu- nie mając na nią zgody pozostałych mieszkańców w tym spadkobierców- oraz żąda zwrotu kosztów związanych z wybudowaniem przez siebie rogi, zastraszając ww. osoby.
KomentarzGość
2014-07-22 12:44:59
Odpowiedzi: 0
W dniu 8 lipca 2014 roku zakupiłem na Allegro opony za 920 złotych. Wpłaty dokonałem na konto bankowe sprzedawcy. Sprzedający w sposób kłamliwy informuje mnie od 10 dni, że opony wysłał. Zażadałem dowodu wysyłki i nie przedstawił go. Zażądałem dostarczenia zapłaconego towaru lub zwrotu wpłaconej gotówki - sprzedawca pozostawił sprawę bez rozpatrzenia.
KomentarzPokrzywdzony syn
2014-07-31 10:08:16
Odpowiedzi: 0
Dzien Dobry
Sprawa wyglada nastepujaco , ojciec moj mial wypadek w którym zginal.Tego samego dnia dostalem powiadaomnienie o wypadku , nie przebywalem wtedy w polsce by pojawic sie jak najszybciej ,przyjechalem dopiero po 3 dniach .W dniu wypadku zjawila sie rodzina ojca :brat wraz z synem.Tego samego dnia zaczeli wywozic z domu ojca wszystko co bylo wartosciowe , mam na to swiadków i zreszta wiem co ojciec posiadal , po przyjezdzie moim dom byl wyczyszczony , nadmienie ze ja jako jedyny syn i spadkobierca mam prawne poswiadczenie dziedziczenia domu wraz z ziemia. Ale nie chodzi o to chodzi o to ze zostalem okradziony ja i ojciec juz nie zyjacy.Oni nie przyznaja sie do zarzucanych przeze mnie zarzuta twierdza ze zabrali tylko telewizor , jest to nie prawda poniewaz ja dobrze wiem jak bylo sasiedzi opowiadali mi ze szczegolami. Co mam raobic w takim przypadku czy sa jakies formy prawne dochodzenia ze tak powiem kradziezy(szabrownictwa)??Z góry dziekuje za pomoc.
KomentarzGość
2014-08-21 20:11:43
Odpowiedzi: 0
Zqkupilam na allegro telefon komorkowy od osoby prywatnej. Sprzedajacy w ogloszeniu podal ze telefon jest nowy i ma 1,5 miesiaca. Po otrzymaniu telefonu okazalo sie, ze telefon jest uzywany, nosi widoczne slady uzytkowania. Napisalam do sprzedającej, ze towar jest niezgodny z opisem i chce zwrocic jej towar oraz odzyskac pieniadze. Sprzedająca nie uznaje swojej winy, nie odpowiada na maile. Czy w tej sytuacji zostaly wyczerpane znamiona przestępstwa stypizowanego w tresci art. 286 par. 1 k.k.?
KomentarzGość
2014-09-02 20:19:10
Odpowiedzi: 1
znalazłem telefon komórkowy,ktory był uszkodzony,zmieniełem obudowę i zacząlem go uzytkować. okazalo sie że został namierzony prez policje i postawiono mnie zarzut paserstwa. Sprawe przejeła prokuratura, mimo tłumasczeć i wyjasnień gotowi mnie prawnie oskalpować. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to takie przestepstwo. Uważłem, że znalezione nie kradzione. Co mam zrobić, aby udowodnić swoją niewinnośc
Odpowiedzi (1):
Boluch
2014-09-29 20:50:58
Człowieku jesteś w stanie udowodnić, że znalazłeś czy ukradłeś ten telefon? Pewien znajomy znalazł na ulicy samochód. Też wymienił tylko "obudowę" i go użytkował. teraz już jasne?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-09-19 07:02:46
Odpowiedzi: 0
Wyjechałem z żona na urlop i w domu został nasz syn po przyjeździe z urlopu stwierdziłem brak tableta syn wyniósł bez mojej wiedzy czy można to uznac jako kradzież?
KomentarzGość
2014-09-19 20:58:30
Odpowiedzi: 0
chciałem zapytac czy pracownik firmy,morze dobrowolnie demontowac urządzenia w postaci,maszyn ktore były zamotowane przez pracodawce ok.10 lat temu,czy on to wykonóje bezprawnie,jest znacznej wartosci czy podledo pod kk czy trzeba powiadomic instytucje jaki jest NIK
KomentarzGość
2014-10-01 18:34:04
Odpowiedzi: 0
Witam,
Przyjąłem od klienta w lombard pewną rzecz i po paru dniach policja ją skonfiskowała bo pochodzi z kradzieży.
Pytanie:
Czy policja przyjmie ode mnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?(czuje się oszukany na 500zł)
Czy muszę ubiegać się o swoje na drodze cywilnej?
KomentarzGość
2014-10-27 01:42:32
Odpowiedzi: 0
Witam. Proszę o pomoc, czuje się już naprawdę bezsilna. W Nowy Rok 2013r. po Sylwestrze spędzonym wspólnie z ojcem mojej 5-letniej córeczki Anastazji, przyjechałam do domu swoim autem Skodą Superb, którą on zresztą prowadził. Zmęczona alkoholem marzyłam tylko o śnie, kiedy ten zaproponował, że zostanie i pomoże mi m.in. napali w centralnym. Zgodziłam się bo, fakt, było zimno w domu- po czym zasnęłam. Kiedy obudziłam się po południu stwierdziłam, że, nie tylko nie paliło się w centralnym ale również zniknęło auto sprzed domu a ja zamknięta jestem od zewnątrz we własnym domu! Chcąc zadzwonić do ojca małej stwierdziłam również brak telefonu kom. Zdenerwowana choć nieświadoma sytuacji zasnęłam ponownie, myśląc, że jak już wcześniej się delikwentowi zdarzało, zabrał auto ale przyjedzie mi je oddać bo przecież córeczka była u prababci i trzeba ją było odebrać. Zaznaczę, że nie żyliśmy już wtedy w konkubinacie ale nie ograniczałam ojcu spotkań z Anastazją. Niestety ten pojawił się dopiero póżnym wieczorem Nowego Roku i oznajmił, że rozbił mi auto, zderzając się z betonowym słupem telekomunikacyjnym. Dodam, iż Skoda zarejestrowana jest na moją mamę, ja jestem współwłaścicielem. Sprawca wypadku oczywiście zapewnił mnie, że pokryje koszty naprawy itd... Niedługo miną dwa lata od wypadku a auto nie tylko, że nie jest naprawione, ale również nie jest znane mi miejsce gdzie ono się obecnie znajduje, bo na moje pytania gdzie jest samochód odpowiada mi, że w bezpiecznym miejscu! Proszę o poradę co mam robić? Iść złożyć zawiadomienie na policję? Auto straciło już na wartości ok 10tyś.zł; ubezpieczenie, które też on zobowiązał się zapłacić, wzrosło z 360zł do 1600zł bo zwleka z wpłatą składek... Naprawdę nie mam już sił by domagać się zwrotu swojego auta.... A najbardziej pokrzywdzoną w tej historii i świadkiem mojej nierównej walki o tą nieszczęsną Skodę Superb, za którą w 2007r. zapłaciłam, bagatela, 15tyś euro, jest nasza córeczka Anastazja. Z góry dziekuję Marta
Komentarzmaja
2014-11-07 14:03:35
Odpowiedzi: 0
Witam. Prosze o pomoc . Maż wyrzucił mnie z mieszkania,które jest jego własnością , a ja z dziećmi jesteśmy tylko zameldowani. Mimo postanowienia o wydaniu dzieci ,nie oddał dzieci, a mnie wyrzucił w ten sposób, że pozmieniał zamki. W tej chwili nie moge odzyskac nawet ubrań. Wszystkie faktury brane były na jego firme. Podpisana jest intercyza.
KomentarzGość
2014-11-14 12:06:35
Odpowiedzi: 0
Wynająłem mieszkanie. Najemca nie regulował należności i po trzech miesiącach zaistniałych zaległości płatniczych umowa uległa rozwiązaniu. Najemca jednak nie zwrócił kluczy, nie reaguje na telefony (nie odbiera) i nie odebrał wezwania wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Czy takie działanie wspomnianego Najemcy może być uznane za zabór mienia znacznej wartości? Pomijając kwestie rozliczeniowe wynikające z umowy, nie zwracając kluczy uniemożliwia mi korzystanie z prawa własności do lokalu mieszkalnego i czy w tym przypadku będą miały zastosowanie przepisy art. 284 paragraf 1 ?
KomentarzGość
2014-11-20 11:30:20
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry mam takie małe pytanko co oznacza art.28462 k.k
KomentarzGość
2014-12-01 19:13:25
Odpowiedzi: 0
Witam, mam dłużnika który zagroził mi swoim bratem prokuratorem jak będę się dopominał zwrotu długu. Czy jest to karalne i z jakich artykułów.
Komentarzanita
2014-12-03 18:12:27
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie mam wyrok w zawieszeniu art.286§1kk teraz bede miala sprawe za kradziesz czy za ta kare rowniesz bede mogla miec wyrok w zawieszeniu czy to te same paragrafy
KomentarzRyszard
2014-12-05 15:37:34
Odpowiedzi: 0
Czy osoba odpowiedzialna za nadzór nad mieniem (kierownik tartaku)oraz osoba odpowiedzialna za ochronę mienia (ochroniarz w tartaku) kradnie to mienie, chodzi o sztapel desek o wartości 1000 zł, odpowie jak "zwykły" złodziej, czy sankcja dla tych osób jest podwyższona i o ile? Jaki to artykuł kk reguluje? W kodeksie z 1969 r. kwestię tę regulował art.200. Tam dotyczyło to mienia społecznego. W nowych przepisach nie widzę podobnego uregulowania. Czyżby Ustawodawca uwierzył, że w kapitalizmie dyrektorzy, prezesi i ochroniarze nie będą kradli?
KomentarzGość
2014-12-09 21:27:21
Odpowiedzi: 0
wykonałem uslugę brukarską i nie dostalem całości zapłaty pomimo tego że dłużnik ma środki i uchyla się od zaplaty czy mogę zawiadomić o tym prokuraturę?
KomentarzGość
2014-12-10 16:48:00
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem z mężem po rozwodzie,wyprowadzając sie nie zdążyłam zabrać ze sobą wszystkich rzeczy, nic dziwnego miałam tylko jeden dzień na spakowanie swoich i dziecka rzeczy. Oczywiście miałam możliwość zabrania swoich rzeczy w innych terminach w dość nie przyjemnej atmosferze dlatego O drobiazgach nie zapamiętałam.teraz gdy już jesteśmy po rozwodzie chcąc odebrać te drobne rzeczy. Były Maz twierdzi że ich nie ma ze wydał itp. Wbrew mnie przywlaszczyl sobie rzecz która do niego nie nalezala? To nic ze to Były drobiazgi Ale moje. Co w tej sytuacji mogę zrobic i czy da się w ogóle coś z tym zrobić.
Komentarztomasz
2015-01-25 15:40:45
Odpowiedzi: 0
posiadałem lokatę w banku. Namówiono mnie na tzw inwestycję tzw. funduszy kapitałowych. Inwestycja - dla niepoznaki - jest ubezpieczona. Po upływie 4 lat (minimum umowy) zysk mój wynosi zero. Czy stanowi to namowę do niekorzystnej dyspozycji moim mieniem? Próba wcześniejszego odbioru pieniędzy została zagrożona sporymi karami.
KomentarzDarek
2015-02-09 13:32:51
Odpowiedzi: 0
opis sytuacji:
-byłem przekonany że ludzie którzy mieszkaja u nas w domu są tam za zgodą mojej zony lecz
-dowiedziałem się że od listopada nikogo nie ma w domu
- czy i jak zgłosić to na policji ?
- chodzi o grupę kilkunastu osób które przyjeżdzaja tam samochodami i korzystają z domu bez zgody i wiedzy naszej już 3 miesiąc.
Proszę o radę jak skutecznie to załatwić ?
Komentarzasia
2015-02-12 07:25:02
Odpowiedzi: 0
Moje pytaniedoPanstwa.2lata temu przeprowadzilam sie z dzieckiem zBelgido polski .Moje rzeczy zostaly przewiezione do garazu mojego brata w kolbuszowej.Niestety podczas tych 2 lat mialam sprawy sadowe o dziecko wiec nie zauwazylam ze polowe moich rzeczy zostalo skradzionych.czy po uplywie takiego czasu moge wnies jakas sprawe czy juz jest zapuzno.
KomentarzGość
2015-03-22 10:54:35
Odpowiedzi: 0
mam wyrok 2 na 2 za posiadanie teraz na dniach mam rozprawe czyn art.278 kk co mi grozi i czy te dwie sprawy bedą ze soba połaczone jako jedny wyrok?
KomentarzGość
2015-04-19 08:52:39
Odpowiedzi: 0
Moją partnerkę syn naciągnął na kilkadziesiąt tysięcy złotych w przeciągu paru lat, nabrał pożyczek, zawarł umowy z operatorami telefonii komórkowej, za które oczywiście płaciła Matka.
Teraz jest zrujnowania psychicznie i finansowo. Jak jej pomóc?
KomentarzRyszard
2015-05-02 18:26:04
Odpowiedzi: 0
Nowy właściciel w brew uchwale wspólnoty zajął i ogrodził część działki wspólnej należącej do urzytkowania (na podstawie tej uchwały wspólnoty) innego właściciela tejże wspólnoty. Jakie przepisy prawa odnoszą się do tego czynu. Czy art. 284 lub 286 KK jest adekwatny, a może tylko któryś z art. KC ?
KomentarzGość
2015-05-29 15:39:21
Odpowiedzi: 0
.
KomentarzTeresa
2015-06-19 20:32:32
Odpowiedzi: 0
Mam podejrzenie, że sprawca stłuczki ( ja jestem osobą poszkodowaną) celowo zniszczył mój pojazd i uchyla się od odpowiedzialności, podając nr polisy flotowej, na której nie ma pojazdu uczestniczącego w kolizji, co więcej wprowadził w błąd policję, podając niepełny nr polisy ubezpieczeniowej i zmieniony nr rejestracyjny. Czyżby pozostawał w zmowie z funcjonariuszami???
Czy powinnam zgłosić popełneinie przestępstwa?
KomentarzGość
2015-07-03 17:02:30
Odpowiedzi: 0
grabarz przywłaszczył na cmentarzu komunalnym murowany grób, którym dysponuję, sprzedał ibezprawnie pochował tam niedawno obcego nieboszczyka. Proszę o radę. Domagam się opróżnienia grobu, ew. innego grobu w zamian i ukarania złodzieja.Zarządca czyli UM nierychliwie tym się zajmuje, czy zgłosić przestyępstwo do Prokuratora, czy ma to zrobić zarządca cmenatrza. Jaka kara grozi grabarzowi?
KomentarzGość
2015-07-12 17:11:08
Odpowiedzi: 0
grabarz bezprawnie sprzedał grób, którego jestem dysponentką, murowny z nagrobkiem, ławeczką i kostką brukową. Za to grozi kara 3 lat pozb. wolności i obowiązek naprawienia szkody.Grabarz w ramach ugody obiecuje inny
grób w zamian, grabarz jest arogancki, takich powinno się karać, pozbawiać licencji.Co Państwo na to?
KomentarzGość
2015-08-01 12:16:57
Odpowiedzi: 0
Córka wczoraj dostała nakaz doprowadzenia, w celu odbycia kary 16 dni pozbawienia wolnosci z art. 291 par.1 kk. Bylo to 5 lat temu, gdzie corka byla przesluchiwana przez prokuratora, który stwierdzil ze corka najwyzej moze dostac kare grzywny, bokolezanka ktora ukradla telefon i sprzedala mojej corce przyznala sie do winy (córka nie wiedziala ze telefon byl kradziony). Comozna zrobic aby corka zostala wypuszczona z aresztu sledczego
KomentarzGość
2015-08-03 15:15:46
Odpowiedzi: 1
Witam.chcialabym sie dowiedziec co zrobic by odzyskac wlasnosc dziecka? Dziadek dziecka przywlaszczyl sobie opone roweru mojego dziecka i uzyl do swojego roweru bez naszej zgody.syn chce jezdzic a ten nie chce rzeczy oddac.co zrobic
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-29 23:56:58
Zabij dziadka, zabierz oponę, oddaj dziecku i kłopot z głowy.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość1982
2015-08-05 18:50:28
Odpowiedzi: 0
Sąsiadka kazała dozorcy zniszczyć moją ławkę którą zrobiłem dla osób starszych na naszym podwórku ławka kosztowała ponad 250zł jak mogę ją skłonić do odkupienia Pani ta zasłania się tym że zrobiła to służbowo ponieważ jest radną w radzie osiedla jakie mogę użyć argumenty w piśmie do przewodniczącej rady
Komentarzanna
2015-09-15 10:03:26
Odpowiedzi: 1
naruszenie mienia spadkowego. szwagier nie jest spadkobiercą a demontuje dom po moich rodzicach ggzie to zgłosić.
Odpowiedzi (1):
Jureh Killar
2015-11-30 00:00:13
Do mnie... - proszę podać imię i nazwisko szwagra i adres zamieszkania...
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-12-07 22:36:32
Odpowiedzi: 0
art.284 paragraf 1
czy łączy się w jakikolwiek sposó z art.209 paragraf 1 czy to są dwie różne sprawy? Mianowicie chodzi mi o prawa majątkowe, tj. pozbawienie dziecka przez niealimentacje prawa do majątku?
Komentarzluk
2015-12-16 15:31:38
Odpowiedzi: 0
Witam,
sprawa wygląda następująco. Pracowałem dla jednej firmy. na poczatki jak każdy pracownik otrzymałem laptopa jako narzędzie pracy. nie dostałem natomiast żadnego pisma do podpisu, że laptop jest pod moją opieką. Po zakończeniu współpracy z daną firmą, uzyskałem informację od Prezesa firmy, że jeżeli chcę to mogę na razie mieć tego laptopa a z czasem wystawią mi fakturę jeśli chce, żeby przeszedł na moją własność. Do tej pory faktury nie otrzymałem i całkowicie zapomniałem o tym laptopie, bo kupiłem nowy z którego korzystam na codzień.
Dziś otrzymałem wezwanie z policji w charakterze świadka z dopiskiem, że mam przynieść laptopa na przesłuchanie oraz była zaznaczona informacja że jest to przesłuchanie z art 284 par 2 KK. Proszę o informację co w tej sytuacji mam zrobic i co mi grozi.
KomentarzGość
2015-12-29 21:41:58
Odpowiedzi: 0
Witam, mam pytanie w związku z przywłaszczeniem działki (znajoma ma problem z "deweloperem" jej miejscowości w Lubelskiem), okazało się że planuje postawić farmę solarną (dostał już podobno dotacje), ma wyciąć kilkanaście hektarów lasu i zagraża chronionym gatunkom roślin i zwierząt, z tego co znajoma mówiła wykupił kilka działek (pomijając jedną, gdyż zaproponował właścicielom śmieszne pieniądze), przyszedł do jej męża i łaskawie pozwolił na koszenie "jego" trawy (wiadomo dotacje), jej mąż obiecał że trawę wykosi i akurat gdy to robił pojawił się prawdziwy właściciel (tzn syn właścicielki, starej kobiety) i właśnie wtedy się okazało jaki przekręt chłop chciał zrobić, po niedługim czasie właściciel działki dostał list niby od prawnika, że ponieważ działka znajduje się w środku projektu inwestycji, powstanie ogrodzenie za które kobieta musi zwrócić 50% czyli 9 000 zł.
I tu moje pytanie co mogą ci wszyscy na moje oko poszkodowani ludzie zrobić, bo to na legalne działania nie wygląda.
KomentarzGość
2015-12-29 22:02:29
Odpowiedzi: 0
Co zrobic gdy zona w trakcie rozwodu wlamala sie do domu meza ? Zaznaczam dom jest moja przedslubna wlasnoscia ale w budowie ,przebywalismy tam z dzieckiem kilka lat ale od 4 miesiecy nikt w nim nie przebywa. Zniszyla zamki ,klodki ,lancuchy i zabrala swoje rzeczy .Dziekuje za szybka odpowiedz . Pozdrawiam ,Jerzy
KomentarzMarian
2016-01-01 13:10:53
Odpowiedzi: 0
Witam.
Moja znajoma starsza pani ma następujący problem. Mieszka w lokalu zarządzanym przez ZBiLK w Szczecinie. Sąsiedzi zajęli jej piwnicę (zerwali jej kłódkę i założyli własną ). Jest teraz bezradna , nie wie co ma robić. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Marian
KomentarzGość
2016-01-07 10:23:59
Odpowiedzi: 1
Witam mam problem z teściem który po pijanemu zniszczył mi telewizor a teraz twierdzi że on nawet go nie dotykał,wezwałem policje lecz funkcjonariusze stwierdzili że oni nic nie mogą zrobić kazano mi się z nim dogadać lecz niema szans dojść z nim do porozumienia.Proszę o jakieś wskazówki co mam robić
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-20 13:55:46
Wezwanie pisemne do zwrotu pieniędzy za zniszczenie mienia z terminem płatności za potwierdzeniem odbioru kopie sobie zostawić pisma w razie nie wywiazania się złożyć zawiadomienie na policję z Art.288&11kk.
Dodaj odpowiedź
Komentarzstanley
2016-01-11 21:27:23
Odpowiedzi: 0
Bliski-ojciec włamał się do mieszkania córki.Zabrał (dokumenty-trudno udowodnić jakie). Wymienił zamek tłumacząc świadkom sąsiadom, że został zgubiony klucz.Policja chce umorzyć sprawę.
KomentarzGość
2016-02-11 11:47:32
Odpowiedzi: 0
Witam. Byem na zakupach ze znajomym, widziałe jak zamienia opakowani pewnej rzeczy.Nic nie zrobiłem, a jestem jak on podejrzany z art288 kk.Jestem winny? Przyznałem się , ze widziałem i nie zareagowałemZakupy mieliśmy w jednym koszyku. Co mnie czeka? dziękuje.
Komentarzhubhert
2016-02-16 20:42:21
Odpowiedzi: 0
mam problem z napisANIEM PRACY NA TEMAT:mETODY DOKONYWANIA KRADZIEŻ NA PRZYKL.ZABORU MIOENIA W CELU PRZYWALASZCZENIA MIENIA UŻYTELNOSCI PUYBLICZNEJ-LITERATURA.
Komentarzhubert
2016-02-16 21:11:48
Odpowiedzi: 0
Witam.Proszę o podanie literatury fachowej dot.następującego tematu:Metody dokonania kradzieży na przykładzie zaboru mienia w celu przywłaszczenia mienia użytelności publicznej.
KomentarzGość
2016-02-19 02:39:38
Odpowiedzi: 0
Oszukano mnie nie mogę doprosic się zwrotu kwota nie duża ale pewnie nie jestem jedyna a psycha i ciało okaleczone ?-(
KomentarzWiktor
2016-03-14 20:52:28
Odpowiedzi: 0
Do jakiego paragrafu mozna zaliczyc nastepujaca czynnosc: ktos upowazniony przezemnie odebral pewna kwote pieniedzy jednak nie przekazal mi jej a wrecz dluzszy czas dezinformowal iz ich nie bylo.Potem jednak zmienia zdanie i orzeka iz na prosbe niby osoby trzeciej nikogo z rodziny itp przeznacza na inny cel bez mojej zgody i wiedzy dodam iz rzecz dzieje sie w pewnej fundacji.
KomentarzGość
2016-03-15 11:33:21
Odpowiedzi: 0
Czy może być rozpatrywany przez sąd jedynie sam czyn polegający na zadysponowaniu mieniem jednego partnera przez drugiego w związku nieformalnym. Trudność w udowodnieniu jakie mienie partnera zostało mu skradzione..
KomentarzWiedzy wiedzy potrze
2016-03-16 20:57:56
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie mam problem, dzieciaki 15,16 lat wycięli mi drzewa w lesie około 21letni las tych drzew naliczyłem około 20 chciałem sie dogadac bo oczywiscie sprawcy sie znaleźli przyznali mi sie i tez chcieli sie dogadac zazyczylem sobie po 100zl od wyciętej szt. Czyli 2 tys oczywiscie od rodziców oni uznali ze to za duzo i juz nie chca sie dogadywać i teraz nawet mówią ze przy policji sie nie przyznają co poradzicie dodam ze sprawa zgłoszona na policję w obecnej chwili jutro mamy jechac na oględziny
Odpowiedzi (1):
Wiedza 1
2016-03-16 21:16:36
Dodam jeszcze że dzieciaki chciały sobie zrobic szałas z tego co mówili tz przywłaszczyć? Mozna to roznie rozumieć...
Dodaj odpowiedź
KomentarzAgnieszka
2016-05-04 13:44:28
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie moja znajoma kupila mojej corce na urodziny tableta a teraz po trzech miesiacach chce mnie oskarzyc o jego kradziesz co mam zrobic
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-14 23:03:01
Trzeba lepiej dobierać znajomych
Dodaj odpowiedź
KomentarzAla
2016-05-25 06:38:18
Odpowiedzi: 0
Witaj. Czy mogę odzyskać nieruchomość podarowaną przez męża bez mojej zgody. Mamy współwłasność majątkową. Mąż twierdzi że nic nie podpisał. Albo podpis podrobiono albo był pod wpływem alkoholu i nie pamięta. Czy jest możliwość zwrotu? Czy przywłaszczenie budynku przez szwagra nie podlega sprawie karnej? Od lat polubownie próbujemy odzyskać budynek w dodatku szwagier wynajmuje i czerpie korzyści majątkowe. Błagam co można zrobić? Pozdrawiam Alicja
KomentarzGość
2016-06-02 19:00:42
Odpowiedzi: 0
ktos na sporny grunt dzialek (mojej i sasiada, brak rozgraniczenia tych dzialek) rzucil ostry przedmiot, na ktory najechal sasiad ciagnikiem.
Obwinia mnie za to, iz ja na niego zastawilem pulapke (ostry przedmiot)--zlozyl doniesienie na Policje, jak mam sie sprzeciwic temu zarzutowi, gdyz tego nie zrobilem.
KomentarzGość
2016-06-24 09:11:33
Odpowiedzi: 0
Moja mama znalazła telefon, nie wiedziała co z nim zrobić więc oddała go mnie. Ja zaniosłam na policję ale go nie przyjeli bo nie pryzjmują znalezionych rzeczy/. Odesłali mnie do biura rzzeczy znalezionych. Biuro otwarte w godzinach mojej pracy więc nie miałam jak pojechać tam. Miałam zamiar zrobić to podczas urlopu. Włożylam swoją kartę do tego telefonu. Teraz jestem wezwana jako podejrzana z art 291 par 1 kk a moja mama o kradzież. .Jak się bronić jaka kara? Grzywna? jaka wysokość??? telefon wart ok 700 zł (nowy)
KomentarzGość
2016-09-14 16:58:20
Odpowiedzi: 0
Jeśli osoba prosiła ( wymagała ) pieniądze od osób postronnych, nie używając żadnych narzędzi, nie robiąc krzywdy fizycznej, to jaki paragraf, jaka kara grozi danej osobie? Zdarzeń było 3, w jednym dniu (300zł, 60zł, 30zł)
KomentarzMarzena
2016-09-26 11:58:26
Odpowiedzi: 0
Moj maz popozyczyl klucze domu znajomemu gdy po prosil o oddanie ich znajomy nie chce ich oddac.
Komentarzflorek
2017-01-12 16:57:11
Odpowiedzi: 0
jak zakwalifikować kradzież urzędniczą ,burmistrz miasta Wołowa używając tytułu egzekucyjnego zabiera mi pieniądze z mojej emerytury tytułem rzekomych opłat za przyłącze wodnokanalizacyjne umieszczone w drodze gminnej.Żeby było śmieszniej w umowie o dostarczaniu wody i odbiór ścieków przez firmę w której burmistrz pełni rolę walnego zgromadzenia właścicieli, zapisane jest że przyłącze stanowi własność dostawcy wody.Uważam że jest to zwykła ordynarna kradzież i potrzebuję jedynie pomocy w oparciu o jak art KK mogę złożyć wniosek o ściganie przestępstwa do prokuratury.
KomentarzGość
2017-01-18 16:32:03
Odpowiedzi: 0
Jesli przedsiebiorca chce przy rozwiazaniu naszej umowy o wspolpracy przejac mojego klienta bez mojej zgody to jaki paragraf kk/kc
narusza ?
KomentarzGość
2017-01-20 17:49:43
Odpowiedzi: 0
Mój mąż nie mieszka ze mną od listopada 2015 roku. W lutym 2016 roku złożyłam pozew o rozwód i alimenty ale sprawa nadal się toczy. W tym tygodniu mąż wszedł do mieszkania należącego do wspólnego majątku i zabrał komputer z moimi dokumentami oraz dysk przenosny z z dokumentacją dotycząca sprawy rozwodowej oraz dokumentów do podziału majątku. Rzeczy stanowią nasz wspólny majątek ale dane przechowywane na dysku nie. Czy jest to przestępstwo?
KomentarzAndrzej
2017-03-14 15:37:35
Odpowiedzi: 0
Zawarłem ze spółdzielnią mieszkaniową umowę na dzierżawienie terenu. W umowie był wpis iż z przyczyn nie zależnych od spółdzielni może nastąpić zmiana wysokości wnoszonej opłaty. Po drastycznych podwyżkach czynszu od 2010r zacząłem się domagać od spółdzielni podstawy prawnej na podstawie której ulega zmiana czynszu. Za każdym razem odpowiedź była, iż spowodowana jest wzrostem wnoszonej opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz gminy. W 2016r nabyłem prawa użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowej . W Akcie Notarialnym został zawarty wpis iż za okres użytkowania wieczystego została wniesiona jednorazowa opłata.
Gmina wydając decyzję podatek od gruntu na którym jest prowadzona działalność gospodarcza potwierdziła brak wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste.
Moje pytanie to czy spółdzielnia poświadczając nie prawdę popełniła zgodnie z art.286 &1.
Czy wniesienie do Prokuratury doniesienia będzie skutkowało wniesieniem przez nią spawy karnej, zgodnie z art. 294 &1 , czy tylko z powództwa pokrzywdzonego.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie