Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: luty 2021r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Art. 252.

§ 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 łączył się ze szczególnym udręczeniem zakładnika, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy czynu określonego w § 2, który odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika, a stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli odstąpienie od zamiaru wymuszenia i zwolnienie zakładnika nastąpiło dobrowolnie.

Art. 253.

(uchylony)

Art. 254.

§ 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 254a.

Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 255.

§ 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 255a.

Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 256.

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 257.

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 258.

§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 259.

Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 258, kto dobrowolnie odstąpił od udziału w grupie albo związku i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego.

Art. 260.

Kto przemocą lub groźbą bezprawną udaremnia przeprowadzenie odbywanego zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub pochodu albo takie zebranie, zgromadzenie lub pochód rozprasza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 261.

Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 262.

§ 1. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 263.

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 264.

§ 1. (uchylony).

§ 2. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 264a.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy sprawca nie osiągnął korzyści majątkowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Pytania prawne (6):
Większe okno
Tadeusz
2011-12-20 20:52:07
Odpowiedzi: 2
Czy bronią palną są uzywane przez grupy rekonstrukcji historycznej
1)Piszczele, hakownice, bombardy średniowieczne na proch czarny.
2)Broń skałkowa i kapiszonowa z okresu wojen napoleońskich.
Odpowiedzi (2):
Mariusz
2012-01-03 22:46:41
Odpowiedź brzmi tak - wymienione przez ciebie bronie miotają pociski dzięki ciśnieniu gazów powstających ze spalania prochu lub innych substancji - a więc jest to broń palna. Jednakże, zgodnie z aktualną ustawą o broni i amunicji (art. 11 pkt 10) nie wymagane jest pozwolenie na broń palną rozdzielnego ładowania, wytworzoną przed rokiem 1885 lub repliki tej broni. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju pistolety, muszkiety, karabinki czrnoprochowe z zamkami lontowym, kołowymi, skałkowymi a także kapiszonowe mozna posiadać i używac bez pozwolenia na broń. Ustawodawca nie dokonał też zadnego rozróżnienia wielkości broni palnej tzn., że pod wymieniony art. 11 pkt 10 ustawy podlegają również działa, armaty, bombardy, hakownice itp. wytworzone przed 1885 r. (lub ich repliki) a jednocześnie zasilane ładunkami rozdzielnymi. Jak wynika z treści ustawy, ustawodawca nie wprowadził wobec tej kategorii broni palnej wymienionej w art. 11 pkt 10 ustawy żadnych obostrzeń dotyczącyh cech użytkowych tej broni. Oznacza to, że bez pozwolenia można posiadać i używać tego rodzaju broń która ma wszelkie właściwe jej cechy użytkowe - czyli mówiąc krótko można z niej strzelać właściwą amunicją. Przypominam jednak posiadaczom napoleońskich karabinków, aby złożyli wniosek o wydanie europejskiej karty broni palnej na swoje cacka bowiem bez niej nie jest możliwy przewóz broni przez granicę a także zakup prochu czarnego. Zdecydowanie też posiadanie tego dokumentu ułatwia kontakty z policją, która może sprawdzać tego rodzaju karabinek.
Gość
2012-11-28 14:55:53
pytanie a co z petardami które powszechnie kupują małoletni? proponuję poszukac porównań do faktów opartych na ilości wypadków sylwestrowych i ich szkodliwośc społeczną a pasjonatów armatek i broni starodawnej lub replik.Tysiące nastolatków rzuca w ludzi petardami , dokładaja do nich jeszce łatwo palne rzeczy ,wtedy jednak nikt ich nie ściga ,to oczywista nierównośc i nierzetelnośc ze strony organów państwowych.pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Robert Zawadzki
2012-01-18 01:29:25
Odpowiedzi: 0
Witam,
Czy można zostać zgodnie z prawem ukaranym ? cytuję wniosek o ukaranie obwinionego o to że:
" nie zachował ostrożności z materiałami wybuchowymi poprzez oddawanie strzałów z armatki typu falkonet przy użyciu prochu czarnego będącego substancją wybuchową -pirotechniczną " tj. o czyn z art.83 par.1 kw.

Ja uważam ,że jest to nadużycie prawa .A jednak zostałem ukarany Wyrokiem Nakazowym za ten czyn .Rozprawa odbyła się bez mojej obecności. Złożyłem sprzeciw . Teraz muszę się przygotować. Proszę pomoc.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-22 20:59:49
Odpowiedzi: 1
Jakie czyny mogą stanowić naruszenie prawa w myśl Art.261.?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-26 04:29:55
kara grzywny lub kara ograniczenia wolnosci
Dodaj odpowiedź
ajro
2014-06-16 22:01:46
Odpowiedzi: 0
proszę o podanie podstawy prawnej zakazującej parkowania skutera na klatce schodowej-pozdr- ajro
Dodaj odpowiedź
Paweł
2015-02-02 09:37:45
Odpowiedzi: 0
Szanowni Państwo,
czy człowiek, który celowo, skutecznie i z pełną determinacją zakłóca działanie urządzenia krótkofalarskiego nazywanego tzw. "przemiennikiem" uniemożliwiając w ten sposób korzystanie z niego krótkofalowcom ludziom podlega pod Art. 254a?
A jeśli tak, to czy to jest przestępstwo ścigane z urzędu czy na wniosek pokrzywdzonego?
Dodaj odpowiedź
slawek
2016-06-09 14:21:17
Odpowiedzi: 0
mam pytanie ile grozi osobie ktora publicznie w internecie publikuje prywatna i osobista rzecz i jaki to jest artykul
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie