Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: luty 2021r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Art. 197.

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddaniasię innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Art. 198.

Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 199.

§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy.

Art. 200.

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.

Art. 200a.

§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za po-średnictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawią-zuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytu-acji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunika-cyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produ-kowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 200b.

Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 201.

Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 202.

§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-ści do lat 2.

§ 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 203.

Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 204.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.

§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. (unchylony).

Art. 205.

(uchylony)

Gość
2011-07-30 23:25:59
Odpowiedzi: 3
czy oglądanie pornografii dziecięcej w internecie jest karalne?
Odpowiedzi (3):
Marcin
2011-08-30 10:45:14
Oglądanie jeszcze chyba nie (taka zmiana miała wejść do prawa, ale nie wiem czy już obowiązuje). Natomiast ściągnięcie na komputer pliku z pornografią jak najbardziej jest przestępstwem.
Gość
2011-08-31 09:49:32
Żeby zapoznać się z zawartością jakiegokolwiek pliku z Internetu najpierw trzeba go ściągnąć. W wypadku przeglądania plików graficznych (czy nawet filmów) za pomocą przeglądarki internetowej, pojawiają się odpowiadające im pliki w pamięci podręcznej przeglądarki. Zatem zgodnie z powyższym to również jest przestępstwem.
Gość
2016-01-05 17:12:24
Guzik prawda. Sprawa jest analogiczna do oglądania pirackich filmów w internecie - pamięć RAM nie jest traktowana jako posiadanie.

Przestępstwem jest tutaj uzyskiwanie dostępu do treści z udziałem nieletnich - ale już nie do wytworzonych materiałów które zawarte są w kolejnym punkcie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-16 13:32:19
Odpowiedzi: 1
Dlaczego na stronach pornograficznych jest napisane ,że oglądać ich zawartość może tylko osoba która ukończyła 18 lat,przecież to sprzeczne z paragrafem 2 art.202?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-15 17:39:27
Bo pewnie są to strony na prawie amerykańskim
Dodaj odpowiedź
antoni
2012-02-18 09:34:48
Odpowiedzi: 0
Czy współżyjąc płciowo z osobą pełnoletnią' lecz niepełnosprawną, za jej zgodą ale wbrew woli jej najbliższych (rodzice, rodzeństwo) można mieć postawione zarzuty na podstawie art. 198 k.k.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-03-30 15:23:02
Odpowiedzi: 1
czy osoba która pod przymusem obcowała z inna osobom gdyż ta jej groziła a ta osoba która była zmuszona przez te groźby to osoba pełnoletnia co można z tym zrobic?
Odpowiedzi (1):
marek
2012-04-07 09:36:38
Art. 197.

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddaniasię innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Dodaj odpowiedź
ja
2012-07-15 17:38:42
Odpowiedzi: 0
witam. chciałabym dowiedzieć się jakie mogę uzyskać odszkodowanie za art.197.
Dodaj odpowiedź
Kasia
2013-09-05 15:09:42
Odpowiedzi: 0
nad osobą pełnoletnią lub / i niepełnosprawną o ile nie ubezwłasnowolnioną nikt nie ma władzy prawnej osoba decyduje sama o sobie , z kim sypia
nic nie ma co można użyć przeciwko komukolwiek sami decydujecie za siebie
odnośnie pornografii jest legalna , inaczej nie było by jej w sklepach , ściąganie plików z filmem jest nie legalne , tak samo jak i innych filmów innego rodzaju
Dodaj odpowiedź
Kasia
2013-09-05 15:16:55
Odpowiedzi: 0
osoba przymuszona do stosunku nieletnia czy nie , była zwyczajnie zgwałcona i nie ma tu różnicy pod jaką grozbą i w jaki sposób ktoś z nią obcował płciowo i jak do tego doszło
jeżeli było to wbrew woli kobiety lub chłopaka można zasądzić z kodeks karny gwałt jak i inne artykuły oraz cywilnie o odszkodowanie pieniężne za godzenie w cześć sumienia itd. jak godności do tego przydałby się adwokat , do karnych prokurator nie potrzeba policji chyba że prokurator sam o to poprosi pamiętać trzeba że zgłaszając siebie jako ofiara możesz działać głownie we własnym interesie i jeżeli nie będziesz chciała czegoś nie musisz tego robić , a to głowa prokuratora zrobić śledzctwo lub dochodzenie w taki sposób aby sprawcy trafili do więzienia nawet oszczędzając przesłuchanie aby nie było zrobione na policji ale w biurze prokuratora kobiety a nie faceta ty masz wtedy w prawie postępowania trochę władzy która może cię chronić jako ofiarę ale uzyskujesz ją z momentem oficjalnego zgłoszenia na piśmie
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-01-28 21:28:29
Odpowiedzi: 1
Zatem np. klient który płaci nieletniej prostytutce za stosunek, natomiast sam nie czerpie z tego korzyści majątkowej, nie może być karany??
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-07 06:47:11
Ssugrując się tym co jest w kodeksie to nie bo jeżeli dziewczyna ma 16 i wiecej i robi coś z własnej woli to jest ok . W Polsce prostytucja sama w sobie nie jest karalna . Tylko osoby które zmuszają do prostytycji i czerpią z tego korzyści materialne ( sutenerzy )
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-02-06 14:22:00
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie w internecie jest masa ogłoszeń na temat sprzedaży nagich fotek młodych dziewczyn . CZy możnakupić takie zdjęcia np od 17 latki ?? Bo w kodeksie jest tylko odnosnie osób 15 i niżej ??
Dodaj odpowiedź
Gość 1a
2014-02-22 20:51:52
Odpowiedzi: 0
Czy może zostać skazana osoba (lub w jakis inny sposób pociągnięta do odpowiedzialności) która była wykorzystywana przez pedofila ale brała za to pieniądze nie będąc ponizej 15 roku życia?
Dodaj odpowiedź
zielony
2014-03-03 10:24:54
Odpowiedzi: 0
Czy oglądanie filmików " przyrodniczych" - na ile sposobów ludzie potrafią uprawiać seks to przestępstwo ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-20 14:26:25
Odpowiedzi: 2
Ile lat może dostać osoba dorosła za pedofilię z osobami poniżej 15 roku życia?
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-05-10 10:31:03
Art. 200.

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
andrzej
2015-04-26 18:56:55
Ile mozna dostaci za zgwalceni doroslej osoby
Dodaj odpowiedź
Nathalie
2014-04-03 12:29:23
Odpowiedzi: 2
Mam 17 lat i np. będę chciała uprawiać seks z moim chłopakiem, który ma 30 lat i ktoś o tym będzie wiedział, że to robiliśmy i zgłosi to na policję, to czy mój chłopak będzie musiał odpowiadać za to, że mnie np. zgwałcił ?
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-05-10 10:35:14
po 1 : masz już 17 lat i nikomu nic do tego co robisz i ile Twój partner ma lat, Jeżeli ktoś by to zgłosił a Ty byś zeznała,że to była własnowolna decyzja nic ani Tobie ani Twojemu partnerowi nie może nikt zarzucić.
Gość
2014-05-22 23:42:09
Twój "partner" wykorzysta Cię jak ścierkę. A potem weźmie nową. Ale skoro na takie postępowanie się sama godzisz. Szkoda życia.
VI. Nie cudzołóż.
Dodaj odpowiedź
Człowiek
2014-08-15 02:13:32
Odpowiedzi: 0
Jeżeli na portalu osoba ma podane 17 lat i było o seksie w rozmowie (bez propozycji nawet spotkania) i potem się spytałem o wiek i powiedziała, ze rocznikowo 15 lat (ale nie skończone) i po tej informacji koniec znajomości i kontaktów to podlega pod który paragraf (o ile w ogóle)?
Dodaj odpowiedź
beeeka
2014-12-20 14:21:37
Odpowiedzi: 0
to sa zarty
ja 2 paragrafy

1. kradziez z wlamaniem
2.zbeszczeszczenie matki boskiej bo zajebane byly jakis pare medalikow hahaha i mi dojebali hahahaha.
3. znalezli w sklepie z bizuteria lancuszki itd + kiedys sprzedawany telefon na ktorym byl film jakis porno co kupowalem kiedys w lombardzie , chuj wie skad to tam bylo i do tej sprawy wjebali paragraf :
Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-27 16:34:00
Odpowiedzi: 1
Teraz gdy mam już ukończone 15 lat osoba która mnie zgwałci nie zostanie ukarana?!
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-30 13:46:38
czy to gwałt, to wiek nie ma znaczenia. On będzie karane, jeśli masz dowody.
jeśli przestępstwo zostało popełnione przed mają 15, kara jest surowsza.
Dodaj odpowiedź
Bronek
2015-05-15 18:34:36
Odpowiedzi: 0
Czy kupowanie pornografii w internecie od osoby w wieku 17 lat jest karalne? ( osoba ta twierdzi że jest na zdjęciach, badź filmie) nie widzę takiego artykułu ale pewien też nie jestem, więc???
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-06 14:07:02
Odpowiedzi: 0
Jeżeli mam 14 lat i jeślibym obcował seksualnie z osobą 15 letnią to komu (mnie czy tej osobie) i co grozi za to?
Dodaj odpowiedź
Ostatni
2015-07-23 08:00:59
Odpowiedzi: 0
Oboje staniecie przed sądem rodzinnym... a potem pewnie kurator
Dodaj odpowiedź
TakiTam
2015-08-27 01:00:28
Odpowiedzi: 0
Istotne pytanie choć z ciekawości.
Załóżmy sytuację że dziewczyna uprawia seks z chłopakiem i potem ona idzie na policje i twierdzi że została przymuszona w taki czy inny sposób ale zbyt się bała żeby walczyć. Chłopak oczywiście zaprzecza. Brak śladów fizycznych walki, nic obiektywnie nie wskazuje na to że nie był to zwykły stosunek za obopólną zgodą.
Jak sąd, prokuratura i policja traktuje taką sprawę? Jak prowadzi się dochodzenie?
Dodaj odpowiedź
Welcome
2015-11-22 12:20:29
Odpowiedzi: 2
osoba ktora rocznikowo ma 15 lat a jeszcze ich nie ukonczyla (nie miala urodzin) moze obcowac seksualnie ?
Odpowiedzi (2):
Papuga
2016-01-08 13:20:07
Musi ukończyć 15 lat. Rocznik nie ma tutaj znaczenia.
Gość
2016-03-04 13:14:24
oglądam filmy porno od lat widziałem różne głupoty ale tego jeszcze nie słyszałem za co człowieku żyjesz jeszcze w komunie gdzie za gazetkę pałowali dlatego mamy tak nie dorobiony kraj który opuszczam z uśmiechem jak skazali mnie nie słusznie na 5 lat dlatego wole żyć wolny bo nie lubie tego gównianego zasranego zadłużonego państwa to moja opinia nie ma po co tu wracać
Dodaj odpowiedź
Anonim
2016-01-26 11:46:17
Odpowiedzi: 3
Jeżeli przeglądając stronę internetową o treści nieporograficznej, pokazała mi sie reklama ze stroną pornograficzną, to po "zamknięciu" tej strony, ona sie samodzielnie otworzyła, i wyświetlał mi sie komunikat, ze jestem oskarżony o przechowywanie treści pornograficznych, to na prawdę jestem oskarżony?
Odpowiedzi (3):
Anonim
2016-01-26 12:22:07
A raczej oskarżony i grozi mi kara do 5 lat pozbawienia wolności...
Gość
2016-02-23 19:42:03
O byciu oskarżonym chyba nie informuje się wyświetlając komunikat w przeglądarce? Bardziej prawdopodobne jest to, że to wirus i próba wyłudzenia pieniędzy (znam osoby, którym tego typu złośliwe oprogramowanie komputer zablokowało).
Gość
2016-06-09 07:48:36
To sa wirusy czesto sie wyswietla ze policja albo interpol, ale komputer potrafi zblokowac..
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-05 20:24:05
Odpowiedzi: 0
Jaki wymiar kary może dostać osoba, która zmuszała mnie do innej czynności seksualnej oraz groźby zabójstwa?
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-12-05 22:59:57
Odpowiedzi: 0
Czy mam prawo odmówić doniesienia o gwałcie że szczególnym okrucieństwie , który miał miejsce gdy pracowałam w pewnym miejscu .Wyszło wszystko na jaw przy sprawie przeciwko sutenereom . Niesamowite rady tego przejść jeszcze raz jestem na skraju załamania nerwowego.Boje się o swoje małe dzieci a wiem co ten człowiek zrobił mi wtedy i do czego jest zdolny teraz .
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie