Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: kwiecień 2017r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Art. 148.

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 149.

Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 150.

§ 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 151.

Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 152.

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 153.

§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 154.

§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 155.

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 156.

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 157.

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

Art. 157a.

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.

§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 1.

Art. 158.

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 159
.

Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 160.

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 161.

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 162.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Pytania prawne (59):
Większe okno
KomentarzGość
2011-02-20 11:05:14
Odpowiedzi: 2
jeżeli osoba jest nękana ciągłymi telefonami i sms-ami jaki to jest paragraf na to?
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-03-26 08:26:23
złośliwe niepokojenie i jet to wykroczenie
Norman Gigant
2012-04-26 18:52:41
Od czerwca 2011 jest to przestępstwo, tzw. Stalking. Ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 190 kk
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-04-02 11:17:28
Odpowiedzi: 1
A jeśli osoba pełnoletnia uderzyła osobę nie pełnoletnią i uszkodziła jej ubranie i osoba pokrzywdzona ma tylko na dowód ubranie rozerwane i kilku świadków to?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-04-02 15:52:09
Rozerwane ubranie i kilku świadków to nie jest "tylko", może to być nawet art.158 pobicie z narażeniem na lekki uszczerbek na zdrowiu. Fakt że poszkodowanym była osoba niepełnoletnia, a więc młodsza i co do zasady posiadająca mniejsze zdolności obrony przed atakiem, jest okolicznością dodatkowo obciążającą.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-04-06 11:27:44
Odpowiedzi: 4
Jeżeli 15latek w trakcie bójki z 18-latkiem użył scyzoryka raniąc napastnika. Co grozi za taki czyn 15-latkowi?
Odpowiedzi (4):
młodaprawniczka
2011-04-18 21:22:29
ogólnie rzecz mówiąc podlega pod artykuł 158 paragraf 1 ale że jest to mlodociany sąd orzekając wyrok ma na celu jego wychowanie a nie ukaranie także wyrok zależy od tego co sędzia zasądzi a może np przyznać kuratora albo orzec kare w zawiasach ale jeżeli ten 15-latek podczas mediacji porozumie się z pokrzywdzonym to sąd może go nawet uniewinnić ale i tak będzie wpisany w rejestr skazanych
Gość
2011-11-01 22:01:28
A gdzie w art. 158 kk,mamy mowę o nożu czy innym niebezpiecznym narzędziu, jeżeli już to art. 159 kk ale i tak ostateczna kwalifikacja zależy od tego czy w wyniku użycia scyzoryka doszło lub nie do uszkodzenia ciała, jeżeli tak to jakiego i jaki został wywołany skuteku pokrzywdzonego.
Gość
2013-09-04 14:42:04
Młodaprawniczko, mylisz pojęcia! Młodociany to nie małoletni. A osoba w wieku 15 lat jest niewątpliwie małoletnim, a nie młodocianym.
Gość
2016-10-19 18:39:53
Osoby niepełnoletnie za przestępstwa odpowiadają przed Sądem Rodzinnym. W tym wypadku będzie nazywany nieletnim i grozi mu kurator, MOW albo ośrodek poprawczy.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-04-13 20:18:42
Odpowiedzi: 0
co to jest za art.180&1 kk
KomentarzGość
2011-07-11 20:41:23
Odpowiedzi: 0
jak należy rozumieć & 4 art 160 kk inaczej na czym polega "dobrowolne uchylenie niebezpieczeństwa"
KomentarzGość
2011-08-18 21:47:38
Odpowiedzi: 2
Jadąc motocyklem, w celu uniknięcia najechania na niezidentyfikowaną przeszkodę kierowca nagle zmienił pas ruchu i spowodował kolizję z nadjeżdżającym z tyłu innym motocyklistą w wyniku czego osobiście doznał ciężkiego urazu nogi (leczenie do 6 m-cy). Jak może zostać taki czyn zakwalifikowany?
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-10-23 18:24:00
mozna to traktowac jako nieumyslny wypadek
Gość
2011-11-01 22:19:25
Do Gościa, który udzielał informacji w dniu 23.10 br.
Po pierwsze kiedy wypadek jest umyślny, bo w takim przypadku jeżeli sprawcy udowodnionoby celowośc takiego działania to nie mamy już do czynienia z wypadkiem tylko z przestępstewem przeciwko życiu i zdrowiu gdzie pojazd służyłby jako narzędzie czynu. To na osobie jadącej z tyłu ciąży obowiązek zachowania należytej ostrożności. Wyżej opisany czyn nie zawiera znamion przestępstwa.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-08-22 15:25:17
Odpowiedzi: 0
Moim zdaniem to będzie Art. 173.§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


KomentarzLena
2011-08-23 11:46:34
Odpowiedzi: 1
Jak odpowiadają pasażerowie samochodu, którzy są świadomi, że jadą z pijanym kierowcą i w wyniku wypadku kierowca ponosi śmierć. Czy oni są w jakiś sposób podciągnięci do odpowiedzialności karnej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-15 22:35:16
Teoretycznie jest możliwe postawienie zarzutu z art 162.
Natomiast w praktyce ciężko będzie prokuraturze znaleźć dowody.
Żaden z pasażerów nie przyzna się do tego że wiedział o istniejącym niebezpieczeństwie.
Należy wziąć również pod uwagę że artykuł nie został napisany pod tym kątem.
Oskarżenie takie ma raczej małe szanse powodzenia. (nie żebym namawiał do jazdy z pijanym kierowcą)
Dodaj odpowiedź
Komentarzgosc
2011-10-07 16:01:11
Odpowiedzi: 1
Jaki jest artykuł na oszczerstwa i pomówienia
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 17:44:04
art. 216 k.k.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2011-12-05 20:23:39
Odpowiedzi: 1
Czy przestępstwem jest nawoływanie publiczne do zarzuenia przyjmowania leków (tabletek) i publiczne szkalowanie lekarzy(nazywając ich konowałami)? Miało to miejsce na pokazie fotela masującego. Byli tam starsi ludzie, którym wmawiano, ze tabletki to trucizna, lekarze to głupcy. Wszystko to w celu wymuszenia zakupu fotela masujacego, który ma "cudowne własciwości leczace" a sprzedawany był za sumę kilkakrotnie przewyższającą jego wartość.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-03-14 10:19:10
beck??? :0
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-03-01 14:38:18
Odpowiedzi: 2
jakie sa sankcje za namawianie do napasci wtargniecie do domu urzycie sily wobec osob
Odpowiedzi (2):
Gość
2012-03-12 19:51:24
jakie sa sankcije za wtargniecie do mieszkania napasc i pobicie wlasciciela mieszkania
Gość
2016-09-17 20:37:40
art.160par1
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-03-12 18:29:19
Odpowiedzi: 0
jakie sa sankcije za wtargniecie do mieszkania i napasc z pobiciem
KomentarzGość
2012-04-20 15:06:57
Odpowiedzi: 1
jaki jest artykuł przeciwko temu że człowiek przeciwko dziecku się wulgarnie odnosi i mu grozi
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-05-31 20:41:16
190 § 1 kk
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-04-25 14:38:37
Odpowiedzi: 1
czy pożądlenie człowieka przez pszczoły jest przestępstwem
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-05-07 14:29:32
nie,nie jest.Pszczoły chcesz sądzić? Ewentualnie można spróbować z odpowiedzialności za niewłaściwy dozór właśiciela
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-07-10 11:46:16
Odpowiedzi: 1
witam , mam sąsiada który ciągle mnie prześladuje. ma obsesję na swoim punkcie ciągle wmawia nam że o nim rozmawiamy , popadł w paranoję nagrywa nas podsłuchuje i podgląda staje się to nie do zniesienia, a policja która przyjeżdża na interwencję wyraźnie utrzymuje stronę sąsiada co z tym można zrobić - dziękuję Anna
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-11 00:03:58
stalking art.190a par.1 kk
Dodaj odpowiedź
KomentarzSŁAWEK
2012-09-27 19:50:27
Odpowiedzi: 0
Ktoś wykorzystuje chorobę psychiczną osoby by doprowadzić ją do zmiany decyzji wcześniej przez nią podjętej< gdy była jeszcze zdrowa> w sprawie rozporządzania jej mieniem.Jaki paragraf tyczy tej sprawy?
Komentarzsebastian
2012-10-02 16:00:50
Odpowiedzi: 0
witam, prosze o pomoc w takiej sprawie:

byly chlopak mojeje obecnej zony, zajezdzal droge i jezdzil niebezpiecznie gdy ona jechala samochodem a jest ona w ciazy w 7msc, co mu grozi, wyltumaczyl sie glupio ze nie widzial ze to ona tylko ja? jak go ukarac??? co mu grozi? czy mozna wyciagnmac jakies konsekwencje tego czynu?
KomentarzWładysław
2013-01-29 12:24:31
Odpowiedzi: 1
Brak dostępu do wyczyszczenia komina poprzez zamurowanie dojścia, pełne zadymienie w kotłowni i mieszkaniu
Odpowiedzi (1):
damian
2013-04-04 22:44:53
co moge zrobić jak policja mnie nie słusznie bierze na komisariat z mojego domu na dmuchanie i wykazuje zero
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-03-20 00:04:20
Odpowiedzi: 0
kodeks o pomowienia i wmawianie choroby psychicznej
Komentarzmagdalena
2013-03-20 00:04:46
Odpowiedzi: 0
kodeks o pomowienia i wmawianie choroby psychicznej
KomentarzGość
2013-04-02 18:45:34
Odpowiedzi: 0
Mieszkam w bloku w odległości ok.25-30m od komina domku jednorodzinnego,który strasznie kopci a dym wnika do mojego mieszkania,tak ze ciągle boli mnie głowa.Interwencja zbiorowa mieszkańców u Burmistrza i rozmowa z właścicielem domku nie polepszyła sprawy.Bloki zostały wybudowane póżniej,niż budynek prywatny.Moje zdrowie jest zrujnowane co mogę zrobic aby to zmienic.Jestem wyczerpany,proszę o pomoc
KomentarzSylwia
2013-05-25 12:26:32
Odpowiedzi: 1
jeżeli rodzic umyślnie zaraża swoje dziecko ospą to pod jaki paragraf to podlega?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-09-03 14:28:10
art 151 paragraf 2
Dodaj odpowiedź
Komentarzregina
2013-07-18 23:15:59
Odpowiedzi: 0
Jestem osobą wierzącą, praktykuje w taki sposób,aby nkomu to nie przeszkadzało. Wynajmuje mieszkanie. Właściciel podczas pobierania czynszu ode mnie przez około 30 min szkalował kościół księzy religię itp, nie dopuszczał mnie do głosu, nie pozwalał przerywać stworzył sytuację podporządkowania, przymusu, używał wobec mnie słów typu, że jestem głupia. Chciałąbym mu dać nauczkę i doprowadzić do wsszczęcia postepowania. Mam problem z kwlifikacją czynu i trybem ścigania. proszę o podpowiedź.
KomentarzGość
2013-08-13 10:02:48
Odpowiedzi: 0
Przez jaki okres czasu jest ścigane przestępstwo z tytułu dokonania nielegalnej aborcji. Czy taki czyn ulega przedawnieniu?. Jaki to artykuł i jaka jest kara za taki czyn.
KomentarzGość
2013-09-11 22:26:51
Odpowiedzi: 0
Witam
Mąż zwrócił sąsiadowi uwagę, a ten najpierw obraził go słownie a potem uderzył pięścią w twarz. Mąż, gdy się otrząsnął, to mu oddał i wybił mu ząb. Czy mężowi grożą jakieś konsekwencje? Wezwana policja stwierdziła, że jest to uszczerbek powyżej 7 dni i sąsiad może podać męża do sądu. Mąż uderzył przecież w samoobronie...
KomentarzGość
2013-12-12 22:52:29
Odpowiedzi: 1
Czy może nastąpić ściganie i z jakiego artykułu jeżeli prawny opiekun pozostawia bez opieki małoletnie dziecko (11 lat) w nocy , samo w domu? Opiekun sam zaś udaje się na "imprezy". Dzieje się tak od kilku lat. Informacja od dziecka. Jak można pomóc dziecku?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-29 19:07:53
Najlepiej zadzwonić w takim wypadku na Policję oni mają obowiązek wtedy zawsze przyjechać i sprawdzić takie zgłoszenie jeżeli faktycznie małoletni jest sam w domu zawiadomią opiekę społeczną i taki opiekun będzie miał na pewno sprawę sądową i mogą mu odebrać prawa rodzicielskie .
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-03-20 14:36:11
Odpowiedzi: 1
Co grozi osobie pełnoletniej, która dopuściła się wielokrotnego pobicia drugiej osoby dorosłej bez obrażeń?
Odpowiedzi (1):
Karo
2014-03-29 19:04:17
Obrażenia zawsze są tylko czasami pod skórne np są miejsca w które uderzając człowiekowi z zewnątrz nie wystąpią żadne obrażenia ale lekarz potrafi takie wykryć dlatego zawsze po taki zdarzeniu należy udać się na obdukcję nawet po samym fakcie mogą być zaczerwienienia itp i lekarz to w dokumenach zapiszę,warto to również zgłosić na policję bo w razie sprawy protokół z przesłuchania będzie dowodem i Policja również może takiego sprawcę przesłuchać i teraz jeżeli pobicie było przez tylko jedną osobę to jest to sprawa z oskarżenia prywatnego i należy samemu założyć sprawę w sądzie , sprawcy grozi bodajże kara pozbawienia wolności bodajże do 3 lat a pokrzywdzony może również złożyć wniosek o odszkodowanie pieniężne i o zakaz zbliżania się jeżeli wyrok będzie w na okres próby :)
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-04-04 20:59:54
Odpowiedzi: 0
Dwa lata temu przeszedłem udar mózgu, byłem w szpitalu. Obecnie sąsiadka zapowiadając, że mnie zniszczy, permanentnie i świadomie mnie prześladuje pisząc bezpodstawne donosy do rożnych instytucji jak: policja, prokuratura,urzędy gminne i powiatowe. Wszystkie donosy okazały się bezpodstawne.Mam dokumenty. Obecnie spreparowała sprawę karną z prywatnego oskarżenia. Ponieważ posiada wyższe wykształcenie medyczne, doskonale wie jak spowodować u mnie kolejny udar, który może być śmiertelny, w najlepszym razie sparaliżuje mnie dożywotnio. Tak orzekli lekarze wypisujący mnie ze szpitala.Cały czas działa umyślnie. Wystąpiła mi na drogę z dużym psem. Takich umyślnych wystąpień jest więcej gdyż trwa to już półtora roku. Czy to kwalifikuje się do oskarżenia z art 160 kk ? Proszę o pilną odpowiedz.
KomentarzGość
2014-05-04 12:03:18
Odpowiedzi: 0
Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji czynu, z usiłowania zabójstwa art.13 §1 k.k. w zw. a art. 148 §1 k.k. na pobicie z użyciem noża art. 159 k. k., w przypadku gdy doszło do napaści na osobę najbliższą? Kto może wystąpić z takim wnioskiem, kiedy i do kogo?
KomentarzGość
2014-05-04 12:16:53
Odpowiedzi: 0
Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji czynu, z usiłowania zabójstwa art.13 § 1 k.k. w zw. a art.148 § 1 k.k. na pobicie z użyciem noża art.159 k. k., w przypadku gdy doszło do napaści na osobę najbliższą, a uszkodzenia ciała są inne niż określone w art.156 § 1 k. k.? Kto może wystąpić z takim wnioskiem, kiedy i do kogo?
KomentarzGość
2014-05-15 20:36:39
Odpowiedzi: 0
czy biegly sadowy psychiatra jest zatrudnionym przez sad urzednikiem.
KomentarzGość
2014-09-27 09:56:43
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca na rażący pracownika na utratę zdrowia w postaci ciężkiego zranienia spowodowanego brakiem odpowiednich zabezpieczeń (BHP) podlega
Art. 160.,§ 1, § 2, § 3 ?
KomentarzGość
2014-10-21 21:53:06
Odpowiedzi: 2
Witam,piszę z zapytaniem co może grozić-jaki wymiar kary za zranienie nożem partnera byłej dziewczyny(podobno ma kilka drobnych ran które nie wiem czy sam sobie tego nie zrobił?Brat siedzi w areszcie tymczasowym a adwokat straszy wyrokiem nawet 25 lat.Bardzo proszę o wszelkie info!-pozdrawiam wszystkich
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-11-12 23:41:57
art. 157, jesli uszczerbek na zdrowiu trwa krócej niż 7 dni, tzn rany ję zagoją w 7 dni to paragraf 2 czyli grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie do lat 2.
Gość
2014-11-12 23:45:02
Art. 159 - w gorszym przypadku
.
Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-07 21:44:42
Odpowiedzi: 0
WITAM MOJE DZIECKO W SZKOLE ZOSTAŁO POTRAKTOWANE GAZEM PIEPRZOWYM,KTORY DO KLASY PRZYNIOSŁ KOLEGA.SYN DOZNAŁ OPARZEŃ SPOJOWEK ORAZ ROGOWKI.GAZ ZOSTAL UZYTY DLA HECY.NA SKOTEK GŁUPIEGO ZARTU MOJE DZIECKO PRZEZ OK.3 TYGODNI BYŁO WYLACZONE Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH.NIE PISAŁ I NIE CZYTAŁ,PONIEWAŻ STAN JEGO OCZU MU NA TO NIE POZWALAŁ.UAKTYWNILA SIĘ WOWCZAS JEGO WADA WZROKU NA SKUTEK CZEGO MUSI NOSIĆ OKULARY SĄD NIE POWOŁAŁ ŚWIADKÓW ,MÓJ SYN NIE POSIADAŁ STATUSU OSOBY POKRZYWDZONEJ SPRAWA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.PROSZĘ POWIEDZIEĆ CO GROZIŁOBY KOLEDZE KTÓRY ROZPYLIŁ GAZ,JEŚLI W DANEJ CHWILI NIE MIAŁ JESZCZE 15 LAT.DODAM ZE GAZ DOSTAŁ OD OJCA.NA DZIEŃ DZISIEJSZY PRÓBUJEMY ODWOŁAC SIE DO SĄDU OKRĘGOWEGO O PRZYWRÓCENIE MOJEMU SYNOWI STATUSU OSOBY POKRZYWDZONEJ,NA CO MOŻEMY LICZYĆ
KomentarzGość
2014-12-14 19:31:01
Odpowiedzi: 2
Czy mogę zgłosić gdzieś to, że ktoś nachodzi mnie w domu, grozi, że mnie uderzy, nęka psychicznie, wyzywa??
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-12-18 01:25:43
Zgłosić na policji art. 190 KK.
Gość
2015-01-08 11:53:00
dajcie sobie spokój z karnym - poszukajcie adwokata, który poprowadzi sprawę w cywilu - za procent od odszkodowania ;) dopiero rodzice gówniarza odczują. Warto wiedzieć jednak wcześniej, czy rodzice posiadają akiś majątek - tak by komornik miał z czego wszcząć egzekucję, mieszkanie, dom, inne nieruchomości. Odpowiedzialność cywilna rodziców za błąd w nadzorze może być dotkliwsza niż zastosowany wobec nieletniego środek wychowawczy - bo sąd rodzinny przecież nie wymierza kar.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-01-12 21:12:38
Odpowiedzi: 0
co grozi matce za opieke nad dzieckiem pod wpływem alkoholu..dodam ze miał opiekuna ale gdy weszła policja to on akurat wyszedł na dworek i wyszło tak jak bym była sama..mam sprawe z paragrafu 160 pomoze ktos co mi grozi bo to taki jednorazowy wybryk
??
KomentarzSeb
2015-02-27 13:14:37
Odpowiedzi: 0
Dopiero po 10-ciu latach dostalem list z oskarzeniem paragraph 190/1 ze 10 lat temu grozilem mojej bylej zonie z zagranicy ze porwe nasza wspolna corke.Ja czegos takiego nie pamietam ale przyposcmy ze moglo cos sie takiego wydazyc ,ze bylem pod wplywem alkoholu. W tym czasie wychowywalem 3 corki z moja droga zona.Moje pytanie jest czy po tych 10-ciu latach takie oskarzrenie nie ulega przedawnieniu? A corka ktora rzekomo chcialem porwac ma w tej chwili 18 lat.
Komentarzzofia
2015-03-01 09:37:20
Odpowiedzi: 0
Czy art.157a $3 to nowość? Nie było tego zapisu w kodeksie karnym 1997 roku?
KomentarzAnn
2015-03-13 11:44:16
Odpowiedzi: 0
Do kogo mialam zwrócić się o pomoc, gdy moje życie i zdrowie bylo narażone, ze strony sprawców przemocy domowej, męża i dzieci,
a także sąsiedztwa, poprzez imisję nadmiernych halasów, nocnych, najpewniej - umyślnych, gdy prokuratura i Policja wiedząc o tym, nie udzielili mi ochrony i pomocy,
a może nawet ich postawa wynikala
z wspóludzialu w przestępstwach wymierzonych we mnie? Zostalam doprowadzona do próby samobójczej, mam znieksztalcone i zeszpecone cialo, jestem niezdolna do pracy, wmawiano mi chorobę psychiczną, i taką mnie naznaczono, chociaż rozstrój zdrowia, w tym dzialanie w afekcie, w szczególnym stanie wzburzenia, ze względu na agresję domową, byly wywolane dzialaniami przestępczymi,
w tym uszkodzeniem narządu sluchu, przez nadmierne halasy,w tym z użyciem nieustająco szczekającego psa, które spowodowaly uraz neurologiczny i psychiczny? Moja matka,
a może pozostala rodzina są w zmowie przeciwko mnie, i wszyscy pozostają calkowicie bezkarni, a moje zgloszenia na Policję i do prokuratury z 2008/2009 roku w Rawie Mazowieckiej, o zagrożeniu życia
i zdrowia ze strony męża, najpewniej zostaly zniszczone? Czy podpadlam komuś w tym środowisku, ale nie wiem czym, a także rodzina mnie szkalowala, a mąż jest wyjatkowym manipulatorem, i spotkala mnie tutaj zemsta ze szczególnym okrucieństwem,
i czy prawo jest tylko dla znajomków z kasą, chocby poslugiwali się oni wierutnym klamstwem?
KomentarzJarek
2015-03-14 14:10:22
Odpowiedzi: 0
Artykul 157paragraf 1kk zostalem skazany na 1,5lat pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 4 lata i grzywna na rzecz poszkodowanego, po jakim czasie moge starac sie o zatarcie ?
Komentarzela
2015-04-06 07:52:34
Odpowiedzi: 0
Piłam w ciąży alkohol, bliźniaczej, zdarzyło mi się dwa razy, więcej nie piję chodzę do terapeuty, czy będę ukarana?
Komentarzjustyna
2015-04-15 16:05:45
Odpowiedzi: 0
Witam mam takie pytanie ponieważ gdy byłam w ciąży wynajelismy z mężem i starszym synem mieszkanie. Właściciel nie poinformował nas że w mieszkaniu był grzyb który został zmyty i zamalowany gdzie po miesiącu czy dwóch wyszedł spowrotem o czym właściciela poinformowalismy to stwierdził że musimy się wyprowadzić na 3 dni. Teraz nie chce zwrócić nam kaucji z powodu rzekomych zniszczeń które pozostały (drobne rysy na drzwiach bo mieliśmy psa na którego właściciel się zgodził i wymaga zapłaty za wymianę drzwi czyli 2 tys. ) czy właściciel ma prawo wymagać tego z naszej strony skoro zatrzymał kaucję? I gdzie mamy kierować sprawę z grzybek? Proszę o odpowiedź pozdrawiam Justyna
ps. Drzwi są sprawne otwierają się i zamykają zamki również sprawne
KomentarzStanisław
2015-04-16 00:52:24
Odpowiedzi: 0
Jaka może, albo powinna być kwalifikacja prawna czynu polegającego na pozbawieniu życia pacjenta szpitala niedołężnego ze względu na wiek zatem o obniżonej możliwości samoobrony przed podaniem leku powodującego wstrząs anafilaktyczny. Lek został wstrzyknięty przez kaniulę wbitą w udo pacjenta. Założenie kaniuli w tym miejscu jest poza wszelkimi procedurami medycznymi. Zatem zachodzi podejrzenie celowego działania pozbawienia życia pacjenta (podano silny steryd wywołujący anafileksję). Nie udzielano następnie pomocy mimo interwencji rodziny pacjenta, która nie była obecna przy podaniu leku, a zapewne chwilę po tym fakcie, ponieważ kaniuli nie zdążono jeszcze usunąć.
KomentarzGość
2015-06-17 18:19:52
Odpowiedzi: 0
Co grozi osobie, która z pełną premedytacją wypchneła drugiego człowieka przez szkalne drzwi, tym samym wybijając jej ciałem szybę, kalecząc na okres powyżej 7 dni i narazając na bezpośrednią utratę życia bądź znaczne kalectwo lub oszpecenie ?
KomentarzZbigniew
2015-07-07 22:22:52
Odpowiedzi: 0
Z jakiego artykułu może odpowiadać napastnik który pobił , poszkodowany doznał uszkodzenia ciała w postaci ; OBRZĘK PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU , WYNACZYNIENIE KRWI DO PRZESTRZENI PODPAJĘCZEJ, ZŁAMANIE DOLNEJ I PRZYŚRODKOWEJ ŚCIANY OCZODOŁU , PRZEDNIEJ ŚCIANY ZATOKI CZOŁOWEJ , ŚCIANY PRZEDNIEJ I TYLNEJ ZATOKI SZCZĘKOWEJ ORAZ KOŚCI JARZMOWEJ STRONY LEWEJ. Zwolnienie poszpitalne 41 dni .
KomentarzGerman
2015-07-23 08:10:36
Odpowiedzi: 0
Stam zagrażający życiu więc artykuł 156.
Komentarztomek
2015-08-06 21:56:18
Odpowiedzi: 0
co grozi sprawcy jesli zabił człowieka a potem zacierał ślady i podpalił mieszkanie w kturym zabił i był recydywistą z innych przestępstw
KomentarzGość
2015-10-08 18:48:31
Odpowiedzi: 0
Co grozi sprawcy, jeśli po alkoholu powoduje wypadek samochodowy, a pasażer tego samochodu po kilku tygodniach umiera w szpitalu? nadmieniam iż kierowca stracił prawo jazdy dodatkowo ma wyrok w zawiasach..
Komentarztina
2015-10-18 20:13:58
Odpowiedzi: 0
Po jakim czasie przedawnia się sprawa uszkodzenia kończyny górnej - dżgnięcie nożem męża przeż żonę alkoholiczkę. Czy ja jako matka pokrzywdzonego mogę to zgłosić do prokuratury. Dowody tego zdarzenia to zgłoszenie się poszkodowanego po pomoc w szpitalu oraz zeznania świadka zdażenia tj. matkę sprawczyni w czasie póżniejszej interwencji policji .
KomentarzGość
2015-11-03 20:06:19
Odpowiedzi: 0
czy podlegają karze sprawcy którzy o godzinie 3 rano wtargneli na moją posesje rozbili szybę i wyrwali zamek w drzwiachi odgrażając się policja twierdzi iż tylko za szkody materialne
KomentarzGość
2015-11-10 20:06:26
Odpowiedzi: 0
Gdzie opiekun może pozostawić dziecko bez opieki
Komentarzadam flazik
2015-12-18 18:51:03
Odpowiedzi: 0
jaki czas ma osoba która zostala powołana na biegłego ws śmierci na budowie jaki ma taka osoba czas na sporządzenie opini i kto może powołać biegłego i na jakich warunkach
KomentarzAbdeo
2015-12-31 22:53:24
Odpowiedzi: 0
Po jakim czasie przedawnia się sprawa wykorzystywania seksualnego nieletniej?
KomentarzGość
2016-01-09 17:44:49
Odpowiedzi: 1
Co grozi nieletniemu za pobicie bez uszczerbku na zdrowie. Jeśli zostanie sprowokowany i pobije prowokatora co mu grozi? Co grozi jeżeli Zostanie uderzony i w samoobronie spowoduje lekki uszczerbek na zdrowiu nie zagrażającego życiu. (wszystko to osoba nieletnia)
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-02-03 08:23:02
grozi mu dostanie z kalacha w potylice:)
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-03-12 19:16:39
Odpowiedzi: 0
jestem prześladowany prubują sie włamac sledzą i obserwują mnie nie wytrzymuje psychicznie dwa tygodnie temu prubowałem odebrac swoje zycie co robić ?
KomentarzGość
2016-04-12 19:30:17
Odpowiedzi: 0
dziecko poszlo na kontakty do mamy wrocilo ze zlamana reka mama zostawila dziecko pod opieka babci co robic
KomentarzGość
2016-05-22 10:36:52
Odpowiedzi: 0
A gdy matka pierwsza uderzy metalowym przedmiotem rozcinając skórę i robiąc siniaki a dziecko po kilku minutach odda łamiąc jej nos? Mówię że mam ślady po tym i nikt mi nie pomaga... Wszyscy twierdzą że do moja wina... I że nie ma znaczenia to że matka pierwsza uderzyła...
KomentarzKarol
2016-09-25 12:18:49
Odpowiedzi: 0
Proszę o odpowiedź, czy właściciel (lub zarządca) terenu na którym stoi spróchniałe drzewo, który nie wycina tego drzewa mimo, że jest powiadomiony o zagrożeniu dla ludzi przechodzących w jego pobliżu (drzewo może się przewrócić przy wietrze) jest odpowiedzialny za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (Art 160 KK)
Komentarzsergiusz
2017-01-17 06:54:17
Odpowiedzi: 1
w 2015 i 2016 roku otrzymywałem grozby karalne jak tez i moja zona od od osoby już uprzednio karanej zapodpalenia i pobicia jaktez i za jazde po pijanemu.
w maju 2016 roku grozil mi ze wsadzi noza pod zebra 1go czerwca 2016 roku zostałem pobity przez tego delikwenta na mojej posesji. zgloselem to na policji zrobiono protokul a ja zrobiłem abdukcje
wybito mi dwa żeby podbito oko uszkodzono okulary progresywne wartości około 1600zl zrobiono rane na goleni lewej nogi która leczyłem około polmiesiaca uszkodzono kregi szyjne dostałem rozstroju nerwowego popadłem w depresje
prokuratura umorzyla dochdzenie ze względu na mala szkodliwość art. 17 par. odwolalem się od decyzji prokuratora do sadu sad nakazal dalsze przeprowadzenie dochodzenia ze względu na grozby karalne ale prokurator znowu umorzyl dochodzenie ze względu na art. 17 par. 11kk.
uszczerbek na zdrowiu poniżej 7 dni. orzeczenie było w czerwcu po abdukcji a konsekwencje pobicia dopiero teraz sa objawy zdrowia jestem emerytem rencista mamao kolo 70lat. jak mam postapic w takiej sytuacji i gzie się udac z moja sprawa.
Odpowiedzi (1):
adi
2017-04-12 21:14:50
tylko opis sprawy do ministra sprawiedliwości
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie