Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks karny

Prawo karne
Portal informacyjnyseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks karny

Stan prawny: luty 2021r.
Tekst jednolity kodeksu karnego
Linki sponsorowane

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Art. 148.

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 149.

Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 150.

§ 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 151.

Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 152.

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 153.

§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 154.

§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 155.

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 156.

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 157.

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

Art. 157a.

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.

§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 1.

Art. 158.

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 159
.

Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 160.

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 161.

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 162.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Stanisław
2015-04-16 00:52:24
Odpowiedzi: 0
Jaka może, albo powinna być kwalifikacja prawna czynu polegającego na pozbawieniu życia pacjenta szpitala niedołężnego ze względu na wiek zatem o obniżonej możliwości samoobrony przed podaniem leku powodującego wstrząs anafilaktyczny. Lek został wstrzyknięty przez kaniulę wbitą w udo pacjenta. Założenie kaniuli w tym miejscu jest poza wszelkimi procedurami medycznymi. Zatem zachodzi podejrzenie celowego działania pozbawienia życia pacjenta (podano silny steryd wywołujący anafileksję). Nie udzielano następnie pomocy mimo interwencji rodziny pacjenta, która nie była obecna przy podaniu leku, a zapewne chwilę po tym fakcie, ponieważ kaniuli nie zdążono jeszcze usunąć.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-17 18:19:52
Odpowiedzi: 0
Co grozi osobie, która z pełną premedytacją wypchneła drugiego człowieka przez szkalne drzwi, tym samym wybijając jej ciałem szybę, kalecząc na okres powyżej 7 dni i narazając na bezpośrednią utratę życia bądź znaczne kalectwo lub oszpecenie ?
Dodaj odpowiedź
Zbigniew
2015-07-07 22:22:52
Odpowiedzi: 0
Z jakiego artykułu może odpowiadać napastnik który pobił , poszkodowany doznał uszkodzenia ciała w postaci ; OBRZĘK PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU , WYNACZYNIENIE KRWI DO PRZESTRZENI PODPAJĘCZEJ, ZŁAMANIE DOLNEJ I PRZYŚRODKOWEJ ŚCIANY OCZODOŁU , PRZEDNIEJ ŚCIANY ZATOKI CZOŁOWEJ , ŚCIANY PRZEDNIEJ I TYLNEJ ZATOKI SZCZĘKOWEJ ORAZ KOŚCI JARZMOWEJ STRONY LEWEJ. Zwolnienie poszpitalne 41 dni .
Dodaj odpowiedź
German
2015-07-23 08:10:36
Odpowiedzi: 0
Stam zagrażający życiu więc artykuł 156.
Dodaj odpowiedź
tomek
2015-08-06 21:56:18
Odpowiedzi: 0
co grozi sprawcy jesli zabił człowieka a potem zacierał ślady i podpalił mieszkanie w kturym zabił i był recydywistą z innych przestępstw
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-08 18:48:31
Odpowiedzi: 0
Co grozi sprawcy, jeśli po alkoholu powoduje wypadek samochodowy, a pasażer tego samochodu po kilku tygodniach umiera w szpitalu? nadmieniam iż kierowca stracił prawo jazdy dodatkowo ma wyrok w zawiasach..
Dodaj odpowiedź
tina
2015-10-18 20:13:58
Odpowiedzi: 0
Po jakim czasie przedawnia się sprawa uszkodzenia kończyny górnej - dżgnięcie nożem męża przeż żonę alkoholiczkę. Czy ja jako matka pokrzywdzonego mogę to zgłosić do prokuratury. Dowody tego zdarzenia to zgłoszenie się poszkodowanego po pomoc w szpitalu oraz zeznania świadka zdażenia tj. matkę sprawczyni w czasie póżniejszej interwencji policji .
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-03 20:06:19
Odpowiedzi: 0
czy podlegają karze sprawcy którzy o godzinie 3 rano wtargneli na moją posesje rozbili szybę i wyrwali zamek w drzwiachi odgrażając się policja twierdzi iż tylko za szkody materialne
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-10 20:06:26
Odpowiedzi: 1
Gdzie opiekun może pozostawić dziecko bez opieki
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-09-05 09:28:34
Na plebani.
Dodaj odpowiedź
adam flazik
2015-12-18 18:51:03
Odpowiedzi: 0
jaki czas ma osoba która zostala powołana na biegłego ws śmierci na budowie jaki ma taka osoba czas na sporządzenie opini i kto może powołać biegłego i na jakich warunkach
Dodaj odpowiedź
Abdeo
2015-12-31 22:53:24
Odpowiedzi: 0
Po jakim czasie przedawnia się sprawa wykorzystywania seksualnego nieletniej?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-09 17:44:49
Odpowiedzi: 1
Co grozi nieletniemu za pobicie bez uszczerbku na zdrowie. Jeśli zostanie sprowokowany i pobije prowokatora co mu grozi? Co grozi jeżeli Zostanie uderzony i w samoobronie spowoduje lekki uszczerbek na zdrowiu nie zagrażającego życiu. (wszystko to osoba nieletnia)
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-02-03 08:23:02
grozi mu dostanie z kalacha w potylice:)
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-12 19:16:39
Odpowiedzi: 0
jestem prześladowany prubują sie włamac sledzą i obserwują mnie nie wytrzymuje psychicznie dwa tygodnie temu prubowałem odebrac swoje zycie co robić ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-12 19:30:17
Odpowiedzi: 0
dziecko poszlo na kontakty do mamy wrocilo ze zlamana reka mama zostawila dziecko pod opieka babci co robic
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-22 10:36:52
Odpowiedzi: 0
A gdy matka pierwsza uderzy metalowym przedmiotem rozcinając skórę i robiąc siniaki a dziecko po kilku minutach odda łamiąc jej nos? Mówię że mam ślady po tym i nikt mi nie pomaga... Wszyscy twierdzą że do moja wina... I że nie ma znaczenia to że matka pierwsza uderzyła...
Dodaj odpowiedź
Karol
2016-09-25 12:18:49
Odpowiedzi: 0
Proszę o odpowiedź, czy właściciel (lub zarządca) terenu na którym stoi spróchniałe drzewo, który nie wycina tego drzewa mimo, że jest powiadomiony o zagrożeniu dla ludzi przechodzących w jego pobliżu (drzewo może się przewrócić przy wietrze) jest odpowiedzialny za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (Art 160 KK)
Dodaj odpowiedź
sergiusz
2017-01-17 06:54:17
Odpowiedzi: 1
w 2015 i 2016 roku otrzymywałem grozby karalne jak tez i moja zona od od osoby już uprzednio karanej zapodpalenia i pobicia jaktez i za jazde po pijanemu.
w maju 2016 roku grozil mi ze wsadzi noza pod zebra 1go czerwca 2016 roku zostałem pobity przez tego delikwenta na mojej posesji. zgloselem to na policji zrobiono protokul a ja zrobiłem abdukcje
wybito mi dwa żeby podbito oko uszkodzono okulary progresywne wartości około 1600zl zrobiono rane na goleni lewej nogi która leczyłem około polmiesiaca uszkodzono kregi szyjne dostałem rozstroju nerwowego popadłem w depresje
prokuratura umorzyla dochdzenie ze względu na mala szkodliwość art. 17 par. odwolalem się od decyzji prokuratora do sadu sad nakazal dalsze przeprowadzenie dochodzenia ze względu na grozby karalne ale prokurator znowu umorzyl dochodzenie ze względu na art. 17 par. 11kk.
uszczerbek na zdrowiu poniżej 7 dni. orzeczenie było w czerwcu po abdukcji a konsekwencje pobicia dopiero teraz sa objawy zdrowia jestem emerytem rencista mamao kolo 70lat. jak mam postapic w takiej sytuacji i gzie się udac z moja sprawa.
Odpowiedzi (1):
adi
2017-04-12 21:14:50
tylko opis sprawy do ministra sprawiedliwości
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-07-22 00:36:35
Odpowiedzi: 0
mam pytanie muj facet pobił kolesia z kolega przyznał się do tego i jego kolega nagadał gupot na niego zeby sie wybielic i on dostał drugi zażut za usiłowanie morderstwa ale on nikogo niechciał zabić ten pokrzywdzony żyje dobrze się czuje tylko ma mieć operacje na szczęke i czekają na jego zeznania mi się wydaje że ten pokrzywdzony wział kase od ojca tego drugiego oskarżonego żeby poszkodowany zeznał na szkode mojego faceta ile może mu grozić odsiadki za to
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-07-31 19:26:29
Odpowiedzi: 0
Czy jest artykul,paragraf w kodeksie karnym "jezeli ktos dopuszcza sie samookaleczenia (przecinanie naskorka ,palenia skory,
Dodaj odpowiedź
Maria
2017-11-11 16:25:22
Odpowiedzi: 0
Witam po jakim czasie przedawnia sie paragraf 157&1 osoba poszukiwana nie byla zatrzymana i przesluchana do tej sprawy jedyne to zeznania poszkodawanego? Z gory dziekuje za odpowiedź.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-21 08:11:39
Odpowiedzi: 0
Jaka jest kara za posiadanie 50 kg marihuany przy sobie w wieku 17 lat?
Dodaj odpowiedź
ja
2017-12-18 17:05:00
Odpowiedzi: 0
jakiej karze podlega mąż gdy wmawia żonie chorobę psychiczną, co jest nieprawdą.
Dodaj odpowiedź
Wiktor
2018-06-11 11:40:12
Odpowiedzi: 0
założenie opornika aby komputer w samochodzie pokazywał sprawność napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek bezpieczeństwa i sprzedanie samochodu jako ze sprawnymi jest karalne zgodnie z art 160?
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-10-03 18:00:26
Odpowiedzi: 0
jakiej kaze podlega osoba która pełni funkcje dyrektora placówki osob niepełnosprawnych.uzywa wobec nich wulgarnych słow i pozwala opuscic osrodek
Dodaj odpowiedź
Anna
2019-02-10 18:00:30
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie jaki artykuł podlega zazasinienie rak duszenie i grosby nozem powyzej 21cm
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie