Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks Postępowania Karnego

Prawo karneseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks postępowania karnego

Linki sponsorowane

Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

Art. 326.

§ 1. Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator może także objąć nadzorem postępowanie, o którym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiązany czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania.

§ 3. Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności:

§ 4. W razie niewykonania przez organ nie będący prokuratorem postanowienia, zarządzenia lub polecenia wydanego przez prokuratora sprawującego nadzór, na jego żądanie przełożony funkcjonariusza wszczyna postępowanie służbowe; o wyniku postępowania informuje się prokuratora.

Art. 327.

§ 1. Umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego. Przepis ten stosuje się odpowiednio w sprawie, w której odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.

§ 2. Prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze wznawia się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, na mocy postanowienia prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu, tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nie znane w poprzednim postępowaniu albo gdy zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3. Przewidziane w ustawie ograniczenia okresu tymczasowego aresztowania stosuje się wówczas do łącznego czasu trwania tego środka.

§ 3. Przed wydaniem postanowienia o podjęciu lub wznowieniu, prokurator może przedsięwziąć osobiście lub zlecić Policji dokonanie niezbędnych czynności dowodowych w celu sprawdzenia okoliczności uzasadniających wydanie postanowienia.

§ 4. Po wniesieniu aktu oskarżenia sąd umarza postępowanie, jeżeli stwierdzi, że postępowanie przygotowawcze wznowiono mimo braku podstaw.

Art. 328.

§ 1. Prokurator Generalny może uchylić prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występowała w charakterze podejrzanego, jeżeli stwierdzi, że umorzenie postępowania było niezasadne. Nie dotyczy to wypadku, w którym sąd utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu.

§ 2. Po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu Prokurator Generalny może uchylić lub zmienić postanowienie albo jego uzasadnienie jedynie na korzyść podejrzanego.

Pytania prawne (1):
Większe okno
Gość
2012-10-14 01:10:56
Odpowiedzi: 0
Otrzymałam postanowienie prokuratora rejonowego o zawieszeniu śledztwa przeciwko osobie,która popełniła przestępstwo z art.200 i 199 wobec os.nieletniej(mniej niż 15)popełnianego w okr.2010-2011.Dowody były ewidentne.Przestępca był obserwowany i sprawdzony.Jak mogę złożyć zażalenie ?
Nie został zastosowany żaden środek zapobiegawczy w trakcie postępowania przygotowawczego (choć zagrożenie karą było do 12 lat więzienia),a teraz śledztwo jest z a w i e s z o n e ,bo przestępca uciekł z kraju i jest najprawdopodobniej w Norwegii.
Ofiara przestępstwa i rodzina musiała poddać się wielu procedurom i przeżywać kilkakrotnie trudne doświadczenia.
A przestępca ma większe "ulgi" w prowadzeniu prac przygotowawczych?

Zażalenie dot.stylu pracy w prokuraturze i nasilenia prac w celu odnalezienia sprawcy przestępstw,które może kontynuować wobec innych małoletnich.

7 dni mam na złożenie zażalenia.Liczy się sobotę i niedzielę?Otrzymałam pismo 11.10.2021r.
Ogromnie dużo to energii i wysiłku kosztuje mnie i córkę.
A przedawnienie sprawy jest po 5 latach od ukończenia 18 lat przez córkę?
Czy mam jakiekolwiek gwarancje ,że za przestępcą wysłane zostaną listy gończe?będą przedsięwzięte inne środki,działania?

Bardzo proszę o pomoc w poniedziałek15.10.2012r.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie