Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks karny | Sądy | Kodeks wykroczeń | Kodeks pracy
Mapa strony
Mapa strony
kodeks karny / prawo karne

Kodeks Wykroczeń

Prawo karneseparator A A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator    Strona główna 
Sądy
Sądy w Polsce

Kodeks wykroczeń

Linki sponsorowane

Wykroczenia przeciwko mieniu

Art. 119.

§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Art. 120.

§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

Art. 121.

§ 1. Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyłudzonego mienia.

Art. 122.

§ 1. Kto nabywa mienie wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.

Art. 123.

§ 1. Kto z nienależącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 50 złotych.

Art. 124.

§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 125.

Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 126.

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia, przywłaszcza sobie albo umyślnie niszczy lub uszkadza cudzą rzecz przedstawiającą wartość niemajątkową, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Art. 127.

§ 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej, podlega karze grzywny albo nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Art. 128.

§ 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Pieniądze i inne przedmioty służące do gry podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 129.

§ 1. Kto:

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrabia, posiada lub nabywa narzędzia przeznaczone do dokonywania kradzieży albo kto dostarcza takich narzędzi innym osobom.

§ 3. Wytrychy, klucze lub narzędzia podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 130.

§ 1. Przepisów art. 119, 120, 122 i 124 nie stosuje się:

§ 2. Przepisu art. 119 nie stosuje się, jeżeli sprawca popełnia kradzież z włamaniem.

§ 3. Przepisów art. 119 i 120 nie stosuje się, jeżeli sprawca używa gwałtu na osobie albo grozi jego natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

§ 4. (uchylony).

Art. 131.

Przepisy art. 119, 122 i 124 stosuje się również w razie popełnienia wykroczenia za granicą.

aghhrr
2011-02-09 09:07:53
Odpowiedzi: 1
witam wszystkich :-) niestety mam syna zbója który dopuścił się kradzieży w markecie na kwotę 247 zł. Moje pytanie brzmi czy gdyby w przypadku powtórzenia tego czynu przez syna kwoty sumują się i z wykroczenia zrobi się przestępstwo gdyż tak powiedział synowi pan policjant.. z góry dziękuję i pozdrawiam!
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-11-20 22:48:23
kwoty sie nie sumuja
Dodaj odpowiedź
magda
2011-03-06 19:40:03
Odpowiedzi: 0
co grozi jeżeli mój sąsiad swoim samochodem przepycha moje auto aby swoje zaparkować
Dodaj odpowiedź
magda
2011-03-06 19:42:35
Odpowiedzi: 0
co grozi jeżeli mój sąsiad swoim samochodem przepycha moje auto aby swoje zaparkować i co za to grozi
Dodaj odpowiedź
Piotr
2011-07-27 13:49:03
Odpowiedzi: 1
Czy jest wykroczeniem wylanie wody przez sąsiada z basenu dla dzieci na drogę wewnętrzną, z której to drogi woda spłynęła na moją działkę? Jakie środki prawne w takim przysługują? Do kogo zgłosić zaistnienie takiego zdarzenia? Czy do straży miejskiej, czy do policji?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-08-22 19:00:25
Piotr

2011-07-27 13:49:03

Odpowiedzi: 0

Czy jest wykroczeniem wylanie wody przez sąsiada z basenu dla dzieci na drogę wewnętrzną, z której to drogi woda spłynęła na moją działkę? Jakie środki prawne w takim przysługują? Do kogo zgłosić zaistnienie takiego zdarzenia? Czy do straży miejskiej, czy do policji?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie ma to cech wykroczenia, bo nie udowodnisz, że czyn ten wykonał z zamiarem zalania twojej działki... pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-08-17 09:35:39
Odpowiedzi: 2
Dz.dobry czy art.124,126 dotyczy sytuacji uszkodzenia mienia spółdzielczego tj. wew.ściany bloku przez 2-a piętra, narzędziem ostro zakończonym wnoszonym w celach remontu?
p.s.zostawianie linii dziur na ścianie przez 2-a piętra nie uważam za niechcące ,a odnośnie &3 art.124, kto jest pokrzywdzonym? -)lokator, czy -) spółdzielnia(kto wnosi skargę?...).Mocno mi zależy na realnej karze którym zgaszę uśmiech sprawców.Dziękuje.
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-08-22 19:13:54
Do prezesa Spółdzielni mieszkaniowej pisemnie podając: czas(termin powstania szkody), sprawcę szkody, świadków powstania szkody - jednocześnie pouczam, że pomówienie lub złożenie fałszywego świadectwa na piśmie skutkuje postępowaniem karnym wobec osoby(osób), które dopuściły się pomówienia.
Gość
2011-08-22 19:28:33
w/w przypadek nie spełnia znamion przestępstwa natomiast złożenie fałszywego oświadczenia jest jest to już przestępstwo. Jeżeli sąsiad lub inne osoby jakim to zlecił dokonały nieumyślnego uszkodzenia mienia spółdzielczego co może być udowodnione wówczas koszty naprawy mogą zostać przeniesione na sąsiada z mocy art 431 k.c. jednakże wg mojej oceny szybciej może dojść do naprawy przez spółdzielnie z funduszu remontowego...
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-04-11 08:07:36
Odpowiedzi: 1
Jeśli w krótkim odstępie czasu np. w ciągu jednego dnia dokona się kradzieży od np trzech różnych podmiotów (od różnych firm) i wartość osobna każdego przedmiotu nie przekracza 250 zł, to czy możliwe jest zsumowanie wartości tych przedmiotów w wyniku czego wartość np. 3 przedmiotów wtedy wynosi 300 zł i zastosowanie wobec sprawcy artykułu 278 kk w związku z art 12 ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-05-16 21:09:12
Owszem, jest to możliwe, jeżeli zostanie ustalone, że sprawca działał z góry powziętym zamiarem. Mówiąc prosto: idąc na pierwszy czyn miał zamiar popełnienia kolejnych
Dodaj odpowiedź
andrzej
2013-08-07 10:28:09
Odpowiedzi: 0
czy weszla juz nowelizacja podwyszenia kwoty traktowanej jako wykroczenie z kwoty 250 zl powiekszona do 1000 zl
Dodaj odpowiedź
Piotr
2013-11-03 18:50:56
Odpowiedzi: 2
Art. 124.

§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.Interesuje mnie jak to się ma gdy współwłaściciel tak postępuje z rzeczą wspólną bez zgody współwłaścicieli, i czy są na to osobne przepisy.
Odpowiedzi (2):
mariusz
2013-11-04 18:34:51
jezeli zgubilem dowod a powiedzialem na policji ze zostal skradziony to jaka kara moze spotkac za klamstwo
jacobs
2014-01-20 22:15:37
Jeżeli zgubiłeśdowód osobisty, i zawiadomiłeś policję, że został skradziony, to zawiadomiłeś o niepopełnionym przestępstwie, czyli sam popełniłeś w tym momencie przestępstwo z artArt. 238. Kto zawiadamia o przestępstwie organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono,
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-16 09:11:35
Odpowiedzi: 1
art.124kw mówi o wykroczeniu z winy umyślnej.Jak kwalifikować to samo wykroczenie jeśli powstało z winy nieumyślnej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-20 18:58:52
Art124kw mówi o wykroczeniu z winy umyślnej.Jak kwalifikować to samo wykroczenie jeśli powstało z winy nieumyślnej ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-09 13:25:17
Odpowiedzi: 0
Stowarzyszenie świadomie zaczyna użytkować obiekt na podstawie zawartej notarialnie umowy przedwstępnej. Celem jest czerpanie dochodów i nie zawarcie umowy ostatecznej. Stowarzyszenie nie posiada możliwości nabycia jakiegokolwiek obiektu co potwierdza jego statut. I takim sposobem świadomie oszukuje kolejnego właściciela obiektu przy jednoczesnej kradzieży jego mienia ruchomego.Właściciel poniósł straty również z tytułu przerwania swojej działalności usługowej.
Pytanie, jakie paragrafy przepisu karnego należy zastosować w takim postępowaniu
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-14 21:30:56
Odpowiedzi: 0
zostałem oskarżony o zniszczenie furtki i elewacji sąsiada. Ten tego nie widział ani nie był tego świadkiem. Czy może podać mnie na policję a ta wszczynać postępowanie sądowe?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-18 00:20:44
Odpowiedzi: 0
Mój pies został pogryziony przez puszczonego bez smyczy psa sąsiadów z jakiego artykułu powinni ponieść odpowiedzialność
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
sądy pomorskie sądy zachodniopomorskie sądy warmińsko-mazurskie sądy podlaskie sądy mazowieckie sądy kujawsko-pomorskie sądy wielkopolskie sądy lubuskie sądy lubelskie sądy łódzkie sądy dolnośląskie sądy opolskie sądy śląskie sądy świętokrzyskie sądy podkarpackie sądy małopolskie